Sint Antoniusparochie

Adressen Sint Antoniusparochie

Adressen Sint Antonius Parochie

 
Pastoor: Drs. P.L. van der Weide
Adres: Singel 64 – 8601 AL Sneek
Tel. 0515 – 412626
E-mail:

Pastoraal werker: Drs. Lucas Foekema
Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward.
Telefoon: 06 44290869.
Mail:Centrale Secretariaat
Pastorie – Singel 64 – 8601 AL Sneek
E-mail:
Centraal archief: Pastorie – Singel 64 – 8601 AL Sneek
Bankgegevens: NL05 RABO 0143 2061 09 t.n.v. Sint Antonius van Padua parochie
Website: http://2016.sintantoniusparochie.nl/

Adressen Kerken van de Sint Antoniusparochie


Sint Vituskerk Blauwhuis

Adres: Vitusdyk 29 – 8615 LN Blauwhuis
Website: http://www.sintvitusblauhus.nl
Koster: John Weel
tel. 0515 – 532025 of mobiel 06-13993613

Overige adressen locatie Blauwhuis: klik hierSint Josephkerk Heeg

Adres: Harinxmastraat 41 – 8621 BK Heeg
Website: http://www.sintjosephheech.nl
Koster: Nerie Tekstra
Tel. 0515 – 443287

Overige adressen locatie Heeg: klik hierSint Martinuskerk Reahûs

Adres: Slypsterwei 3 – 8736 JC Reahûs
Website: http://www.martinusreahus.nl
Koster: Albert Poelsma
Tel. 0515 – 521487

Overige adressen Roodhuis: klik hierSint Martinuskerk Sneek

Adres: Singel 62 – 8601 AL Sneek
Website: http://www.sintmartinussneek.nl
Koster: Marian Fijlstra
Tel. 0515 – 417813

Overige adressen locatie Sneek: klik hier


Het bestuur van de parochie
Het parochiebestuur heeft tot taak het algemeen beleid inzake het beheer van de parochiële vermogens van de vier locaties en de doelmatige aanwending daarvan voor te bereiden, vast te stellen en
uit te voeren. Het heeft tevens tot taak het pastorale team te adviseren over het pastoraal beleid.
Het parochiebestuur is benoemd per 1 januari 2014 en bestaat uit:


Voorzitter:

Pastoor drs. P.L. van der Weide
Singel 64 – 8601 AL Sneek
Tel. 0515 – 412626
E-mail:


Vice-voorzitter:

vacant


Secretaris :

Karel Andringa
Sânleansterdyk 22 – 8736 JB Reahûs
Tel. 0515 – 331580
E-mail:


Penningmeester:

Jan Kuipers
Slufter 13 – 8602 DA  Sneek
Tel. 0515 – 413049
E-mail:


Bouwzaken:
Jon H. Landman
Vitusdyk 37
8615 LN Blauwhuis
Tel. 06 – 255 77 655
Mail


Begraafplaatsen:

Pyt Bouwhuis
Noardein 18a
8625 TJ  Oppenhuizen
tel.: 0515-559681
email:


Personeel en algemene zaken:

Johan Stoop
Master Keulenstrjitte 27 – 8603 EL Sneek
Tel. 0515 – 426520
E-mail: johanstoop@home.nl


Communicatie en Personeel:

Renate Dümmer
Borndiep 1 – 8602 CM Sneek
Tel. 0515 – 850524 / 06-25224726
E-mail:


Bisdom Groningen – Leeuwarden

Voor de adressen van het Bisdom Groningen-Leeuwarden verwijzen wij u naar de website van het bisdom

>>naar adreslijst Bisdom>>Werkgroepen in het vicariaat:

Werkgroep verlies verwerken
Leden van de parochiële werkgroepen ontmoeten elkaar 1 keer per jaar tijdens een bezinningsdag.

Diaconaal platform
Diaconiegroepen ontmoeten elkaar maandelijks per regio en nemen deel aan de jaarlijkse dekenale werkavond van de diaconie

Pastores conferentie
Een twee maandelijks overleg van alle pastores die binnen het vicariaat werkzaam zijn.

Locatieraden
Elke geloofsgemeenschap heeft een locatieraad. De locatieraad werkt in goede samenwerking met het parochiebestuur en met de pastoraatsgroep. De locatieraad regelt de praktische gang van zaken van de locatie, waaronder de dagelijks zorg rondom het kerkgebouw, budgetbeheer, de jaarlijkse actie kerkbalans en het mee-organiseren van het vrijwilligerswerk.