Blauwhuis

sint-vituskerk-blauwhuis

Adressen locatie Blauwhuis

SINT VITUSKERK
Vitusdyk 29
8615 LN  Blauwhuis

PASTOOR
Drs. P. van der Weide
Singel 64
8601 AL Sneek
tel. (0515) 41 26 26
e-mail:  

PASTORAAL WERKER
Drs. Lucas Foekema
Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward.
Telefoon: 06 44290869.
Mail:

 

KOSTER
Dhr. John Weel
tel. (0515) 532025 of
mobiel 06-13993613
e-mail: johnweel@home.nl

LOCATIERAAD

Voorzitter:
Mw. Tineke Rypma
Vitusdyk 6
8615 LN  Blauwhuis
tel. 0515-579870
e-mail:

Liturgische zaken, misintenties, misdienaars, Vormsel, 1e communie, lectoren, collectes en contactpersoon voor Vitusklokje en school

Secretariaat:
Dhr. Sicco Rypma
Van der Looswei 28
8615 LX  Blauwhuis
tel. 0515-579476
e-mail: siccorypma@home.nl

Penningmeester:
Mw. Boudina Rijpma-van der Meulen
Gerben Rypmastrjitte 13
8615 LE Blauwhuis
tel. 0515-579529
e-mail: boudina@live.nl

 

Lid:
Dhr. Cor Bruinsma
De Kie 9
8615 LG  Blauwhuis
tel. 0515-579188
e-mail:

Onderhoud en dergelijke

 Lid:
Mw. Berber Witteveen
Gerben Rijpmastrjitte 23
8615 LE  Blauwhuis
tel. 06-42095827
e-mail: berberwitteveen@hotmail.com

Contactpersoon catechese en jongeren, vrijwilligers en Tsjerkepaad

Lid:
Vacature

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.