Heeg

Sint Josephkerk Heeg

Adressen locatie Heeg

PAROCHIEKERK
Harinxmastraat 41, 8621 BK  Heeg

PASTOOR/PASTORIE
Drs. P. van der Weide
Singel 64,  8601 AL Sneek
tel. (0515) 41 26 26
e-mail:

LOCATIEBESTUUR HEEG

Voorzitter: Dhr. C. v.d. Tol
Lytshûzen 35, 8621 XE Heeg
tel. 0515-443272

Secretariaat: M. Wezenberg
De Eker 9, 8621 DP  Heeg
tel. 0515-444850

Penningmeester: Dhr. T.W.  Zijlstra
De Skatting 57, 8621 BV Heeg,
tel. 0515-442 943

Liturgie: Dhr. R.N. Tekstra
Molefinne 28, 8621 DB Heeg,
tel. 0515- 443287

Diaconie: Mevr. S.A. Huitema-Portiek
Skatting 22, 8621 BE Heeg
tel. 0515-442553

Catechese: Mevr. C. de Jong-Mukamisha
De Jister 12, 8621 DR Heeg
tel. 0515-444907

In- en externe: Henriëtte Kempenaar, e-mail: Garastrjitte 6, 8773 KW Folsgare.

Typen van het parochieblad
Henriëtte Kempenaar, e-mail: Garastrjitte 6, 8773 KW Folsgare.
Kopie kunt u per mail naar haar toe sturen.

 

BISDOM GRONINGEN-LEEUWARDEN
Ubbo Emmiussingel 79 7911 BG Groningen
Telefoon 050 – 406 58 88
e-mail: 
website: www.bisdomgroningenleeuwarden.nl

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.