Roodhuis

sint-martinuskerk-roodhuis

Adressen locatie Roodhuis

PAROCHIEKERK
Slypsterwei 3
8736 JD  Reahûs.

Pastoor:
Drs. P. van der Weide

Singel 64 – 8601 AL Sneek
Telefoon: 0515 – 41 26 26
e-mail:

Pastoraal werker: Drs. Lucas Foekema
Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward.
Telefoon: 06 44290869.
Mail:

Redactieadres 
Martinusklokje,  Sânleansterdyk 22 8736 JB Reahûs

of mail naar: 

Rekeningnrs: RK Kerkbestuur: Bank NL64RABO 035.61.162    of  NL08RABO035.61.55.005


Vieringen
:
Op de zondagen om 9.30 uur.  Op  de zaterdagen  om 19.30 uur.

Interne communicatie: Marieke Altena  tel:0515 331523

Koster: Albert Poelsma   tel: 0515 521487

 

Locatiebestuur

Vice- voorzitter:  Jan Zonderland
Ivige Leane  5 8629, WB Scharnegoutum

Secr: Marieke Altena
Postadres: Slypsterwei 3,   8736 JD  Reahûs
email:

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.