Sneek

Adressen lokatie Sneek

Adressen locatie Sneek

PAROCHIEKERK
Singel 62, 8601 AL Sneek

PASTOOR/PASTORIE
Drs. P. van der Weide
Singel 64, 8601 AL Sneek
tel. (0515) 41 26 26
e-mail:

Pastoraal werker: Drs. Lucas Foekema
Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward.
Telefoon: 06 44290869.
Mail:
 

LOCATIERAAD:

Voorzitter: pastoor Drs. P.L. van der Weide.
Singel 64, 8601 AL Sneek
Tel. (0515) 41 26 26
E-mail: 

Secretaris: Peter Stoelinga
Hornleger 3 – 9203 EK Drachten
Tel. 0512 – 510987
E-mail:

Penningmeester: Rein Wierdsma
De Wiekslag 3/-202 – 8601 ZS Sneek
Tel. 0515 – 41 41 61
Email:

Gironr.: NL96INGB0000852571 t.n.v. Sint Antonius van Paduaparochie, locatie Sneek
ABN-AMRO, Sneek NL02ABNA0482168706 t.n.v. Sint Antonius van Paduaparochie, locatie Sneek

Lid: Kees Poiesz
Kanadezenstrjitte 25 – 8603 EE Sneek
Tel. 0515 – 41 86 42
Email:

Lid: Henk de Haan
Iepenlaan 13 – 8603 CE Sneek
Tel. 0515 – 439632
Email:

Lid: Theo van der Zweep
De Strikel 31 – 8604 VT  Sneek
Tel.: 0515-412196
Email:

Lid: Renate Dümmer
Borndiep 1 – 8601 CM Sneek
Tel. 0515 – 85 05 24 / 06-25 22 47 26
Email:

 

LEDENADMINISTRATIE
Secretariaat: Mevr. S. Flapper
tel. 0515 – 42 47 85
Postadres:
Ledenadministratie RK Parochie St. Martinus
Singel 64, 8601 AL Sneek
e-mail:

KOSTER
Mevr. M. Fijlstra
Leeuwarderweg 83, 8603 CM Sneek
tel. (0515) – 41 78 13

DIAKONIE
Secretariaat: Mevr. L.H.M. Altena-Draisma
Bonkelaar 22, 8608 WC Sneek
Telefoon 0515 – 43 89 11
e-mail:


Adressen van de koren Sint Martinus Sneek:

R.K. Kerkkoor Sint Caecilia
Secretariaat: Mevr. T. de Jager
Sytsingawiersterleane 144, 8605 CV  Sneek
tel. 0515 – 423253 / 06-46014545
e-mail: 

Intermezzo:
Secretariaat: Annie Ypma

email: 

Vrouwenschola Sint Martinus
Secretariaat: Mevr. J.C.M.Haaze-Schoof
Aldebaran 11, 8531 NK Lemmer
tel. 0514 – 56 23 81
e-mail:

Mannenschola
info: C. Visser
Leeuwarderweg 37, 8603 CL  Sneek
tel.  0515 – 41 76 47
 
Kinder- Jeugdkoor the Young Angels.
Dirigent en info:     Karin Zwerver-Bosma.
Legedyk 18 – 8629 RN Scharnegoutum
Tel.: 0515-421094
Mobiel: 06-13052627
e-mail:

Bonifatiuscantorij
info: J. Brouwer
Jachthavenstraat 32 – 8605 BW  Sneek
tel. 0515 – 41 27 76


Kinderwoorddienst
Walter en Belinda Vogelvanger
Troelstrakade 6 (was 3)  8603 AN  Sneek
0515 415339

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.