Heeg

Sint Josephkerk Heeg

Agenda

mrt 2018

datum/tijd evenement

zondag - 25 mrt

Heeg 09:30 - 10:30 Palmzondag Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide

Sint Josephkerk, Heeg

voor Bernard de Jong en overleden familie;
voor een Dierbare Overledenedonderdag - 29 mrt

Heeg 17:30 - 19:15 Sobere maaltijd op 29 maart in HEEG

Heeg, Heeg

Welkom bij de sobere maaltijd op 29 maart in Heeg

Voor alweer de vierde keer organiseren de werkgroepen MOV van de vier locaties van onze Sint Antonius van Paduaparochie een sobere maaltijd, voorafgaand aan de viering van Witte Donderdag. Deze maaltijd wordt gehouden in Eethuis de Boeier Harinxmastrjitte 69 in Heeg en staat in teken van ons vastenactieproject, bestemd voor de armoedebestrijding in Mbala, in het uiterste noorden van Zambia.

Het programma ziet er als volgt uit:

· Inloop tussen half 6 en kwart voor 6 ‘s middags in het Eethuis

· Vanaf kwart voor 6 wordt er verteld over ons vastenactieproject van dit jaar.

· Om 6 uur beginnen we met de maaltijd.

· Om kwart voor 7 gaan de zangers voor de viering van Witte Donderdag naar de kerk 

  (afstand is ongeveer 30 meter). 

  De achterblijvers kunnen nog even gezellig nazitten in Eethuis de Boeier.

· De viering begint om half 8.

Van u vragen wij een vrijwillige bijdrage voor de maaltijd welke in zijn geheel ten goede komt aan het vastenactieproject. Hiervoor zal tijdens de maaltijd gecollecteerd worden.

U kunt zich opgeven voor maandag 26 maart:

Suze Huitema – Portiek, a.s.huitema@ziggo.nl  tel.  0515 442553

Graag zien wij u op Witte Donderdag 29 maart!;
Werkgroep MOV Sint Antonius van Padua parochiedonderdag - 29 mrt

Heeg 19:30 Eucharistieviering - Witte Donderdag

Sint Josephkerk, Heeg

m.m.v. alle koren van de parochie o.l.v. Sjoerd van der Veen, dirigent

organist: Frits Haaze

 donderdag - 29 mrt

Heeg 19:30 - 20:30 Witte Donderdag, Gezamenlijke viering Antonius van Padua Parochie te Heeg

Sint Josephkerk, Heeg

 

  voor overleden familie Fokke Flapper

 vrijdag - 30 mrt

Heeg 19:30 - 20:30 Goede Vrijdag

Sint Josephkerk, Heeg

Kruisweg o.l.v. Werkgroep Heegzaterdag - 31 mrt

Heeg 20:30 - 21:30 Paaszaterdag Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide

Sint Josephkerk, Heeg

voor overleden familie Zijlstra – de Jong
Uit Dankbaarheid


apr 2018

datum/tijd evenement

zondag - 01 apr

Heeg 09:30 - 11:00 Pasen, Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema

Sint Josephkerk, Heeg

voor Bernhard de Jong en overleden familie;
voor Rein van der Wey;
voor Rein, Sophia en Geesje Hettinga

Paasmorgenviering  Gezinsviering en paaseieren schilderen 

Op zondag 1 April is het eerste Paasdag.

‘s Morgens hebben we dan een Paasviering om half 10 in de kerk voor het hele gezin. Voor de kinderen zijn er paaseieren om te schilderen en mooi te maken en na de dienst zijn er ook nog chocolade paaseitjes in de tuin verstopt. 

Die moeten wel gevonden worden natuurlijk!

In de viering vertellen we het verhaal van Jezus die is opgestaan. En kijk maar om je heen, overal komt de natuur weer tot leven. Bomen en bloemen, maar denk ook aan de lammetjes en kalfjes die geboren worden. Zo gaat het nieuwe leven verder. En Jezus wil ons op het hart drukken. Zelfs het hout van het kruis zal uitbotten, want liefde en vriendschap zijn sterker dan wat dan ook.

Je bent van harte welkom

Pastor Lucas Foekema

 zondag - 08 apr

Heeg 09:30 - 10:30 Oecumenisch viering, viering in de Hagha kerk o.l.v. Pastoor P. v.d. Weide

Heeg, Heeg

Collectes: tijdens de viering voor de Oecum. Werkgroep Heeg en bij de uitgang voor het Trijelûkwoensdag - 11 apr

Heeg 20:00 - 21:30 Uitnodiging Jaarvergadering 11 april om 20.00 uur in It Heechhûs

Heeg, Heeg

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen jaarvergadering 8 maart 2017

4. Verslag penningmeester (Tsjerk Zijlstra)

5. Verslag Jan Kuipers (penningmeester Sint Antonius van Padua parochie)

6. Terugblik 2017

7. Vooruitblik 2018

8. Rondvraag

9. Pauze met verloting paaskaars

Na de pauze: Jan Bosman van Solidair Friesland vertelt over de werkgroep KAR.

In oktober 2013 is de werkgroep KAR (Kinderen in Armoede) tot stand gekomen. Deze werkgroep heeft zich tot doel gesteld om activiteiten te ontwikkelen om het thema armoede en kinderen bespreekbaar te maken en actueel te houden.

 

Locatieraad Heeg

 zondag - 15 apr

Heeg 09:30 - 10:30 1e H. Communieviering, Eucharistieviering, Pastoor. Vd Weide en Pastor Foekema

Sint Josephkerk, Heeg

Uit Dankbaarheid
voor Piet en Thea de Jong – Lenes