Agenda - 11 apr 2018

datum/tijd evenement

woensdag - 11 apr

Sneek 09:15 Eucharistieviering

Bonifatiushuis, kapel, Sneek


woensdag - 11 apr

10:00 Martinikring (Roodhuis)

Op woensdag 11 april is de slotbijeenkomst van de Martinikring in “De Vermaning” te Witmarsum. We beginnen daar om 10 uur. U bent van harte uitgenodigd.woensdag - 11 apr

Heeg 20:00 - 21:30 Uitnodiging Jaarvergadering 11 april om 20.00 uur in It Heechhûs

Heeg, Heeg

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen jaarvergadering 8 maart 2017

4. Verslag penningmeester (Tsjerk Zijlstra)

5. Verslag Jan Kuipers (penningmeester Sint Antonius van Padua parochie)

6. Terugblik 2017

7. Vooruitblik 2018

8. Rondvraag

9. Pauze met verloting paaskaars

Na de pauze: Jan Bosman van Solidair Friesland vertelt over de werkgroep KAR.

In oktober 2013 is de werkgroep KAR (Kinderen in Armoede) tot stand gekomen. Deze werkgroep heeft zich tot doel gesteld om activiteiten te ontwikkelen om het thema armoede en kinderen bespreekbaar te maken en actueel te houden.

 

Locatieraad Heeg

 


Powered by Events Manager