Bijeenkomst van KBO Sneek e.o. – lezing over het wel en wee van de bijen

dinsdag - 15 mei
14:30

Plaats:
Sint Martinushuis
Sint Martinushuis

Van


Bijeenkomst van KBO Sneek:  De Nederlandse bijenhouders vereniging afd. SW Fryslân komt deze middag een lezing geven over het wel en wee van de bijenstand in nederland c.q. Friesland. Bij voldoende belangstelling gaan we later in het jaar met een imker op pad.

Aanvang: 14.30 in het Martinushuis.

Opgeven voor 8 mei bij:
Lenie ten Have, tel 0515-414414
of Gea, tel 419431.

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.