Sneek

de Klokken van de Sint Martinus Kerk Sneek

De Klokken

3 jongelingen in de vuurovenIn de kerk, triforium hoogkoor noordzijde:
ANANIAS, AZARIAS, MISAEL.
Tonen resp.: cis”‘, e”‘, fis”‘ .
Diameter: resp. 38 cm, 30 cm en 29 cm.
Gewicht: resp. 35, 18 en 17 kg.
Gieters: resp. Eijsbouts 1953 en (mogelijk) van Bergen, 19e eeuw.
In het vieringtorentje:
MARTINUS.
Slagtoon cis”.
Diameter 73 cm.
Gewicht 223 kg.
Gieter: Petit & Fritsen 1948.
Sinds 1984 ook slagklok van het uurwerk.
eveneens aldaar:
4 slagklokjes
Tonen: c””, f””, g””, a””.
Gieter: van Bergen 1966.
Afkomstig van de King-fabriek te Sneek, zij fungeren als voorslag.

Boven het zuiderdwarspand:Canon Frits 1 167
HIPPOLYTUS.
Slagtoon b’.
Diameter 86 cm.
Gewicht: 415 kg.
Gieter: Lips/Eijsbouts 1949.
Afkomstig uit de voormalige St. Hippolytuskerk te Delft.

In de klokkenstoel:
JOANNES BAPTISTA.
Slagtoon gis΄.
Diameter 94 cm.
Gewicht 540 kg.
Gieter: Petit & Fritsen 1963.
Afkomstig uit de voormalige St. Johannes de Doperkerk te Amsterdam.

Bij de traptoren naast de absis:IMG_2243
WILHELMUS.
Slagtoon f ‘.
Diameter: 120,5 cm.
Gewicht:1190 kg.
Gieter: Petit & Fritsen 1946.
Afkomstig uit de voormalige St. Vincentiuskerk te Amsterdam.

Foto genomen bij de plaatsing op 15 mei 2006