2021 Serie zomerorgelconcerten

Met het aantreden van onze nieuwe collega organist Bob van der Linde aan de Protestantse Martinikerk zijn we als commissies van beide kerken een nieuwe samenwerking op orgelconcertgebied gestart, waarbij ook de Doopsgezinde kerk zal deelnemen.
Vanaf dit jaar worden de concerten in de zomer als één serie aangeboden. Dat houd in dat er orgelconcerten zullen zijn op de volgende data:

7 juni Martinikerk
14 juni Sint Martinuskerk
28 juni Martinikerk
12 juli Doopsgezinde kerk
19 juli Sint Martinuskerk
26 juli Martinikerk
9 aug. Sint Martinuskerk, Sneekweekconcert
23 aug. Martinikerk
13 sept Sint Martinuskerk

De organisten zijn nog niet bekend, wel zal het Sneekweekconcert weer verzorgd worden door pastoor Peter van der Weide en Frits Haaze, orgel en gasten.
De toegansprijs voor de concerten is € 7,50, alle concerten zijn op de maandagavond om 20.00 uur.
Het Sneekweekconcert op 9 augustus is gratis toegankelijk. Noteer deze data alvast in uw agenda.
(Alles is i.v.m. Covid 19 onder voorbehoud, we houden u op de hoogte).

De orgelcommissie