Formulier digitaal aanmelden viering locatie Blauwhuis

U kunt zich aanmelden voor één weekendviering

Sint Vituskerk Blauwhuis

aanmelden viering Sint Vituskerk Blauwhuis - Sint Antoniusparochie

Onderstaand kunt u zich DIGITAAL aanmelden voor een viering in locatie BLAUWHUIS

Zie ook de agenda van Blauwhuis op welke dag de viering in het komende weekend is. U kunt zich aanmelden tot vrijdag 9.00 u voorafgaand aan betreffende viering.
Invoervelden met een ster * zijn verplichte velden!

De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Vieringen waarvoor u zich kunt aanmelden zijn:
op zaterdag om 19.30 uur
of op zondag om 9.30uur
In de agenda van Blauwhuis kunt u zien welke viering in komend weekend van toepassing is.U kunt zich voor één viering per weekend aanmelden.
U kunt zich voor een zaterdag- of zondagviering aanmelden middels bovenstaande digitale formulier (onze voorkeur) of een registratie-formulier (pdf-bestand of papieren exemplaar).
De papieren registratie-formulieren liggen in het kerkportaal en zijn ook te downloaden op deze website.
De ingevulde registratie-formulieren kunt u ook mailen naar
of u kunt dit deponeren in de brievenbus van de kerk.

Reahus email:

SPELREGELS AANMELDEN:
Aanmelden kan alleen in de week voorafgaand aan de weekendviering.
De aanmeldingen moeten uiterlijk op de vrijdag voor de betreffende viering om 09:00 uur binnen zijn.
Er worden niet meer dan 30 personen toegelaten.
Na sluitingstijd (vrijdag 9.00 uur) krijgt u bericht of u bent toegelaten.
Er wordt gewerkt met een reservelijst voor het geval er onverhoopt mensen afgezegd moeten worden.
Komt u zonder u aan te melden dan bestaat de kans dat u niet kan worden toegelaten.
Mocht het aantal van 30 al overschreden zijn dan bieden wij u een plaats aan voor de eerstvolgende viering. U dient deze reservering dan wel te bevestigen door u opnieuw aan te melden.
U dient zich voor elke weekendviering afzonderlijk aan te melden.
Voor de doordeweekse vieringen in Sneek is vooraf geen aanmelding nodig.

Besluit u om toch niet te komen op de gereserveerde viering, dan verzoeken wij u zich af te melden.

Volgens de huidige Corona-regels kunnen maximaal 30 bezoekers bij de vieringen aanwezig zijn.
Indien de aanmelder aanwezig kan zijn wordt contact opgenomen.

Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico waarbij wij ervan uitgaan dat de algemene
maatregelen bij u bekend zijn. Dit betekent dat er ook een mondkapje gedragen moet worden.

PROTOCOL VIERINGEN/KERKBEZOEKEN
Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het
kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig
en veilig kunnen vieren.


ALGEMEEN
Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel (zoals hygiëne – handen reinigen bij binnenkomst van de kerk,
hoesten en niezen in elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes) en inzake gezondheidsrisico ( bij verkoudheidsklachten en/of
verhoging thuis blijven) dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen
aan vieringen doen dat op eigen risico.

LITURGIEVIERING

TOELATINGSBELEID

• Drie kwartier voor aanvang van de viering gaan de deuren van het kerkgebouw open
• Er worden niet meer dan 30 personen toegelaten. Dit wordt geteld aan de hand van de uitgifte van groene
kaartjes

HYGIËNE
• Het gebruik van een mondkapje wordt dringend geadviseerd
• Bij binnenkomst van de kerk handen reinigen
• U pakt zelf een Misboekje en deponeert het geld in het daarvoor bestemde mandje
• U pakt zelf een groen kaartje en neemt dit mee naar uw plaats. Bij het verlaten van het kerkgebouw
deponeert u dit kaartje in de daarvoor bestemde bak

GASTHEER/GASTVROUW
Op aanwijzing van aanwezige gastheren/gastvrouwen:
• U vormt een rij met anderhalve meter afstand
• U wordt naar een plaats gebracht herkenbaar aan een gekleurde sticker
• Er is geen ruimte voor “vaste” plekken; gezinnen en partnerduo’s mogen bij elkaar zitten, alle anderen
nemen plaats op een plaats voorzien van een sticker. Dit alles op aanwijzing van gastheer/gastvrouw.
• Na afloop van de viering wacht u bij het verlaten van het kerkgebouw op aanwijzing van gastheer/gastvrouw
• Het verlaten van het kerkgebouw start bij de achterste bank

HEILIGE COMMUNIE UITREIKING
Op aanwijzing van de pastoor/pastor:
• De wijze van het in ontvangst nemen van de H. Communie
• Looproute wordt uitgelegd
• U houdt anderhalve meter afstand van elkaar

COLLECTE
U kunt bijdragen aan de collecte via een collecteschaal op een tafel bij de uitgang


Zo eerlijk mogelijk:
Op grond van het tijdstip van uw aanmelding wordt een lijst met volgorde van reservering gemaakt.
Voorbeeld: er zijn 60 reserveringen voor een viering. We mogen maar 30 mensen per viering toelaten. De
eerste 30 op de lijst krijgen een bevestiging voor de aanstaande viering. De tweede 30 voor de viering
daarop. Enz. enz. Zo willen we voorkomen dat altijd dezelfde personen in de kerk zitten, namelijk
degenen die snel reserveren. Op deze manier komt iedereen aan de beurt, zij het misschien op een
andere zaterdag of zondag.

GASTHEER/GASTVROUW BIJ EEN VIERING
Bij binnenkomst meldt u zich bij de aanwezige gastheer/gastvrouw