Formulier digitaal aanmelden SNEEK

Zondagvieringen in de Sint Martinuskerk, locatie Sneek:

aanmelden viering Sint Martinuskerk Sneek - Sint Antoniusparochie

Sint Martinuskerk Sneek

Sint Antoniusparochie protocol kerkbezoek

U kunt zich, bij voorkeur online, aanmelden voor de zondagvieringen.
De inschrijving voor de zondagvieringen stopt vrijdags 09:00 uur en vol = vol.

Dit om overschrijding van het maximaal aantal kerkgangers van 30 personen zoveel als mogelijk in acht te nemen. In de vieringen houden we ons aan de actuele richtlijnen van het RIVM: handen desinfecteren, vaste looproutes en zitplaatsen.

Registratie

Het is belangrijk dat iedereen zich op deze manier telkens weer inschrijft voor de zondagvieringen. Indien er onverhoopt iemand in de kerk aanwezig is geweest en besmet blijkt, dan kunnen we alle andere aanwezigen zo snel mogelijk ook informeren. U begrijpt dat dit nog heel belangrijk is en blijft.
 

Wanneer komt u NIET naar de kerk?
U komt NIET naar de kerk als u in de afgelopen 14 dagen corona-positief getest bent.
U kunt NIET naar de kerk komen als u verkouden bent, grieperig, verhoging hebt, ook bij heel geringe symptomen.
U komt ook NIET naar de kerk als u in de laatste 10 dagen nog in contact bent geweest met iemand die positief getest is op Covid-19.

Mondmasker
Wij vragen u naar de kerk te komen met mondmasker. Dat kunt u afzetten als u plaats genomen hebt in de kerk. Bij verplaatsing zet u het mondmasker weer op.

Met vriendelijke groeten,
Het parochiebestuur van de Sint Antonius van Paduaparochie

 

U KUNT ZICH HIER AANMELDEN

VOOR EEN

ZONDAGVIERING:

  __________________________
  Aantal personen (uit 1 huishouden).
  (*)
  Het maximum aantal personen per huishouden is aangepast in verband met de belangstelling om de vieringen bij te wonen.
  __________________________

  GEEF DE VIERING VAN UW KEUZE AAN (u kunt zich per aanmelding opgeven voor één viering):
  (*)

  ======================


  .
  __________________________
  .
  De aanmelding moet uiterlijk op de vrijdag voor de betreffende viering om 09:00 uur binnen zijn.
  Invoervelden met een ster (*) zijn verplichte velden!
  __________________________


  Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  U kunt zich voor een zondagviering aanmelden middels bovenstaande digitale formulier
  U kunt zich voor één viering per weekend aanmelden.
  Alternatief: een mailtje aan: Ook hier geldt: TIJDIG AANMELDEN!

  SPELREGELS AANMELDEN:
  Aanmelden kan alleen in de week voorafgaand aan de weekendviering.
  De aanmeldingen moeten uiterlijk op de vrijdag voor de betreffende viering om 09:00 uur binnen zijn.
  Er worden niet meer dan 30 personen toegelaten.
  Na sluitingstijd (vrijdag 9.00 uur) krijgt u bericht of u bent toegelaten.
  Er wordt gewerkt met een reservelijst voor het geval er onverhoopt mensen afgezegd moeten worden.
  Komt u zonder u aan te melden dan bestaat de kans dat u niet kan worden toegelaten.
  Mocht het aantal van 30 al overschreden zijn dan bieden wij u een plaats aan voor de eerstvolgende viering. U dient deze reservering dan wel te bevestigen door u opnieuw aan te melden.
  U dient zich voor elke weekendviering afzonderlijk aan te melden.
  Voor de doordeweekse vieringen in Sneek is vooraf geen aanmelding nodig.

  Besluit u om toch niet te komen op de gereserveerde viering, dan verzoeken wij u zich af te melden.

  Volgens de huidige Corona-regels kunnen maximaal 30 bezoekers bij de vieringen aanwezig zijn.
  Indien de aanmelder aanwezig kan zijn wordt contact opgenomen.

  Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico waarbij wij ervan uitgaan dat de algemene
  maatregelen bij u bekend zijn. Dit betekent dat er ook een mondkapje gedragen moet worden.

  PROTOCOL VIERINGEN/KERKBEZOEKEN
  Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het
  kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig
  en veilig kunnen vieren.


  ALGEMEEN
  Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel (zoals hygiëne – handen reinigen bij binnenkomst van de kerk,
  hoesten en niezen in elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes) en inzake gezondheidsrisico ( bij verkoudheidsklachten en/of
  verhoging thuis blijven) dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen
  aan vieringen doen dat op eigen risico.

  LITURGIEVIERING

  TOELATINGSBELEID

  • Drie kwartier voor aanvang van de viering gaan de deuren van het kerkgebouw open
  • Er worden niet meer dan 30 personen toegelaten. Dit wordt geteld aan de hand van de uitgifte van groene
  kaartjes

  HYGIËNE
  • Het gebruik van een mondkapje wordt dringend geadviseerd
  • Bij binnenkomst van de kerk handen reinigen
  • U pakt zelf een Misboekje en deponeert het geld in het daarvoor bestemde mandje
  • U pakt zelf een groen kaartje en neemt dit mee naar uw plaats. Bij het verlaten van het kerkgebouw
  deponeert u dit kaartje in de daarvoor bestemde bak

  GASTHEER/GASTVROUW
  Op aanwijzing van aanwezige gastheren/gastvrouwen:
  • U vormt een rij met anderhalve meter afstand
  • U wordt naar een plaats gebracht herkenbaar aan een gekleurde sticker
  • Er is geen ruimte voor “vaste” plekken; gezinnen en partnerduo’s mogen bij elkaar zitten, alle anderen
  nemen plaats op een plaats voorzien van een sticker. Dit alles op aanwijzing van gastheer/gastvrouw.
  • Na afloop van de viering wacht u bij het verlaten van het kerkgebouw op aanwijzing van gastheer/gastvrouw
  • Het verlaten van het kerkgebouw start bij de achterste bank

  HEILIGE COMMUNIE UITREIKING
  Op aanwijzing van de pastoor:
  • De wijze van het in ontvangst nemen van de H. Communie
  • Looproute wordt uitgelegd
  • U houdt anderhalve meter afstand van elkaar

  COLLECTE
  U kunt bijdragen aan de collecte via een collecteschaal op een tafel bij de uitgang


  Zo eerlijk mogelijk:
  Op grond van het tijdstip van uw aanmelding wordt een lijst met volgorde van reservering gemaakt.
  Voorbeeld: er zijn 60 reserveringen voor een viering. We mogen maar 30 mensen per viering toelaten. De
  eerste 30 op de lijst krijgen een bevestiging voor de aanstaande viering. De tweede 30 voor de viering
  daarop. Enz. enz. Zo willen we voorkomen dat altijd dezelfde personen in de kerk zitten, namelijk
  degenen die snel reserveren. Op deze manier komt iedereen aan de beurt, zij het misschien op een
  andere zaterdag of zondag.

  GASTHEER/GASTVROUW BIJ EEN VIERING
  Bij binnenkomst meldt u zich bij de aanwezige gastheer/gastvrouw