Aanmelden voor een viering

Maximaal 30 personen per locatie per viering!
U kunt zich op verschillende manieren aanmelden voor een viering.

De mogelijkheden:


aanmelden viering Martinuskerk Sneek

Locatie Sneek:


Locatie Blauwhuis:

stuur een mailtje met naam, adres, telefoonnummer, aantal personen
en gewenste dag (zaterdag 19.30 uur of zondag 9.30 uur)
aan:

Of: d.m.v. een een af te drukken formulier: klik hier


aanmelden Martinuskerk Roodhuis


Locatie Reahus:

DIGITAAL aanmeldformulier (onze voorkeur): klik hier

stuur een mailtje met naam, adres, telefoonnummer, aantal personen
en gewenste dag (zaterdag 19.30 uur of zondag 9.30 uur)
aan:

Of: d.m.v. een een af te drukken formulier: klik hier


Sint Josephkerk locatie Heeg


Locatie Heeg

stuur een mailtje met naam, adres, telefoonnummer, aantal personen
en gewenste dag (zaterdag 19.30 uur of zondag 9.30 uur)
aan:

Of: d.m.v. een een af te drukken formulier: klik hierAfzeggen

Besluit u om toch niet te komen op de door u gereserveerde viering, dan verzoeken wij u zich af te melden op het betreffende bovenvermelde emailadres (Sneek / Blauwhuis / Heeg / Reahus).