Actie in de Vasten

Pagina gewijzigd op 13 feb 2020.

De komende vastentijd voert de werkgroep MOV actie voor en in samenwerking met de stichting “Tabir” voor hun project “Mijn school, Mijn toekomst” voor kwetsbare kinderen in Pakistan. Er was te weinig tijd voorhanden om het onderwijsproject als eigen doel in te dienen bij Vastenactie en daarom presenteren we het als “Actie in de vasten” met het logo van de stichting “Tabir“. In Heeg doen we dat samen met de PKN-gemeente.

Initiatienemer van de stichting is de familie Andrews, met name moeder Venus en zoon Sammy. Onlangs is Pyt Bouwhuis, Oppenhuizen, op hun verzoek toegetreden tot het bestuur en heeft veel pionierswerk verricht voor het verkrijgen van een officiële status. De stichting is nu ingeschreven bij de KvK, heeft het ANBI keurmerk en een eigen website (www.tabir.nl). Ongeveer 21 jaar geleden is de familie Andrews in toen zeer bedreigende omstandigheden  naar Nederland gevlucht omwille van hun christen zijn. Ze wonen momenteel in Makkum. 

Het begrip ‘tabir’ staat voor het realiseren van dromen. Met name de droom voor het realiseren van een bestendige toekomst voor kwetsbare kinderen in het noordwesten van Pakistan. Vorig jaar zijn medewerkers van de stichting naar Pakistan, alwaar ze goede connecties hebben, afgereisd. Zij hebben met eigen ogen gezien dat hulp broodnodig is. 

Op verzoek verzorgt de stichting een toelichting c.q. presentatie tijdens kerkelijke vieringen – zie lijstje hieronder –  in scholen en zorgcentra en voor verenigingen. 

Voor verdere informatie en illustratie treft u in dit parochieblad een flyer aan en een enveloppe voor een donatie. Deze enveloppe kunt u, liefst goed gevuld natuurlijk en zo mogelijk ontgonnen uit een soberder levensstijl, gedurende de vastentijd inleveren in een daarvoor bestemde doos in de kerk die u bezoekt. In Roodhuis komt men ook langs om de enveloppen op te halen. Van harte aanbevolen!

In de volgende vieringen wordt een toelichting gegeven op het project “Mijn school, Mijn toekomst”:

Zondag 1 maart 9.30 uur  Heeg
Zondag 1 maart 11.00 uur Sneek
Zondag 8 maart 11.00 uur Sneek
Zondag 15 maart  9.30 uur Roodhuis 
Zondag 22 maart 11.00 uur Sneek
Zondag 29 maart 11.00 uur Sneek
Zondag 5 april 9.30 uur Blauwhuis 

Werkgroep MOV