ACTIE KERKBALANS 2023

Binnenkort gaat de actie Kerkbalans 2023 weer van start nl. van zaterdag 14 januari tot zaterdag 28 januari 2023. De actie heeft in 2022 weer een mooi bedrag opgebracht, over de gehele parochie ruim € 160.000,- en dan moeten er nog enkele toezeggingen binnen komen.

Uw bijdrage is hard nodig om de exploitatie van de vier parochie-locaties sluitend te krijgen. Gelukkig ontvangen we ook legaten en bijzondere giften en dragen de collecte-opbrengsten ook weer aardig bij. Daarnaast zijn de locatie-bestuurders ook weer actief met bijzondere activiteiten, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de exploitatie.

In de loop van het jaar komen we weer langs om inzage in en tekst en uitleg te geven van de financiële gang van zaken in uw locatie. Helaas is er op het punt van de kostenontwikkeling niet veel goeds te melden. Onderhoudskosten en kosten van energie rijzen de pan uit en het wordt een halsbrekende toer om de exploitatie 2023 sluitend te krijgen. Ondanks de pittige bezuinigingsmaatregelen die al getroffen zijn, zal dit waarschijnlijk niet lukken en zullen we onze financiële reserves moeten aanspreken.

U zult begrijpen dat we een extra beroep op uw vrijgevigheid doen, om samen deze kostenverhogende ontwikkeling het hoofd te bieden. Ons streven blijft om ons pastorale team de mogelijkheden te bieden om hun bijzondere taken ten gerieve van alle parochianen te kunnen blijven vervullen. Wij danken u alvast voor uw toezegging en hopen dat deze mag bijdragen aan het welzijn van onze parochie en haar parochianen.


Namens het bestuur van de St. Antonius van Padua Parochie,
Jan N. Kuipers, penningmeester

Dit bericht is zichtbaar tot 28 februari 2023