Skip to content

Adressen Sint Antoniusparochie

Adressen Sint Antonius Parochie


Pastoor: Drs. P.L. van der Weide

Pastoraal werker:
Drs. Lucas Foekema
 


Coördinator budgetmaatjes in Sudwest Fryslan

Sandra Kwakman, , 06-51809996Centrale Secretariaat
Pastorie – Singel 64 – 8601 AL Sneek
E-mail: klik hier voor het contactformulier van de secretaris
Centraal archief: Pastorie – Singel 64 – 8601 AL Sneek
Bankgegevens: NL05 RABO 0143 2061 09 t.n.v. Sint Antonius van Padua parochie
Website: https://www.sintantoniusparochie.nl

Facebook:

https://www.facebook.com/sintantoniusparochie

 


Adressen Kerken van de Sint Antoniusparochie


Sint Vituskerk Blauwhuis

Adres: Vitusdyk 29 – 8615 LN Blauwhuis
Website: naar locatie Blauwhuis
Koster: John Weel
tel. 0515 – 532025 of mobiel 06-13993613

Overige adressen locatie Blauwhuis: klik hierSint Josephkerk Heeg

Adres: Harinxmastraat 41 – 8621 BK Heeg
Website: naar locatie Heeg
Koster: Nerie Tekstra
Tel. 0515 – 443287

Overige adressen locatie Heeg: klik hierSint Martinuskerk Reahûs

Adres: Slypsterwei 3 – 8736 JC Reahûs
Website: naar locatie Roodhuis
Koster: Albert Poelsma
Tel. 0515 – 521487

Overige adressen Roodhuis: klik hierSint Martinuskerk Sneek

Adres: Singel 62 – 8601 AL Sneek
Website: naar locatie Sneek
Koster: Walter Vogelvanger tel. 06-23381227

Overige adressen locatie Sneek: klik hier


Het bestuur van de parochie
Het parochiebestuur heeft tot taak het algemeen beleid inzake het beheer van de parochiële vermogens van de vier locaties en de doelmatige aanwending daarvan voor te bereiden, vast te stellen en
uit te voeren. Het heeft tevens tot taak het pastorale team te adviseren over het pastoraal beleid.
 
Het parochiebestuur bestaat uit:


Voorzitter:

Pastoor drs. P.L. van der Weide
Singel 64 – 8601 AL Sneek
Tel. 0515 – 412626
E-mail:


Secretaris en personeel:
Sipke Draisma


Notulist:

Karel Andringa
Tel. 0515 – 331580
E-mail: klik hier voor het contactformulier


Penningmeester:

Jan Kuipers
E-mail:


Communicatie:
Renate Dümmer
E-mail:


Bouwzaken:
Jon H. Landman
Mail


Begraafplaatsen:

Pyt Bouwhuis
email:Klik hier voor de emailadressen van de webredacties: klik

 


Bisdom Groningen – Leeuwarden

Voor de adressen van het Bisdom Groningen-Leeuwarden verwijzen wij u naar de website van het bisdom  >naar website Bisdom Groningen-Friesland>>Werkgroepen in het vicariaat:

Werkgroep verlies verwerken
Leden van de parochiële werkgroepen ontmoeten elkaar 1 keer per jaar tijdens een bezinningsdag.

Diaconaal platform
Diaconie-groepen ontmoeten elkaar maandelijks per regio en nemen deel aan de jaarlijkse dekenale werkavond van de diaconie

Pastores conferentie
Een twee maandelijks overleg van alle pastores die binnen het vicariaat werkzaam zijn.

Locatieraden
Elke geloofsgemeenschap heeft een locatieraad. De locatieraad werkt in goede samenwerking met het parochiebestuur en met de pastoraatsgroep. De locatieraad regelt de praktische gang van zaken van de locatie, waaronder de dagelijks zorg rondom het kerkgebouw, budgetbeheer, de jaarlijkse actie kerkbalans en het mee organiseren van het vrijwilligerswerk.


 

Sint Antoniusparochie

Antonius Sneek_Voorpagina_PNG 200