Blauwhuis

sint-vituskerk-blauwhuis

Adressen locatie Blauwhuis

SINT VITUSKERK
Vitusdyk 29
8615 LN  Blauwhuis

PASTOOR
Drs. P. van der Weide
Singel 64
8601 AL Sneek
tel. (0515) 41 26 26
e-mail: ¬

PASTORAAL WERKER

¬

KOSTER
Dhr. John Weel
tel. (0515) 532025 of
mobiel 06-13993613

¬

LOCATIERAAD

Voorzitter:
Mw. Tineke Rypma

Liturgische zaken, misintenties, misdienaars, Vormsel, 1e communie, lectoren, collectes en contactpersoon voor Vitusklokje en school

Secretariaat:
Dhr. Sicco Rypma
Tel. nr. 0515-579476 / 06-38909704
contactpagina / mail aan de secretaris

Penningmeester:
Mw. Boudina Rijpma-van der Meulen
contactpagina / mail aan de penningmeester

Lid:
Dhr. Cor Bruinsma

Onderhoud en dergelijke

Lid:
Mw. Berber Witteveen

Contactpersoon catechese en jongeren, vrijwilligers en Tsjerkepaad

Lid:
Mw. Akkelien Brandsma

¬