Heeg

Sint Josephkerk Heeg

Adressen locatie Heeg

PAROCHIEKERK
Harinxmastraat 41, 8621 BK  Heeg

PASTOOR/PASTORIE
Drs. P. van der Weide
Singel 64,  8601 AL Sneek
tel. (0515) 41 26 26
e-mail:

LOCATIEBESTUUR HEEG

Voorzitter: Dhr. C. v.d. Tol

Secretariaat: M. Wezenberg,
;
tel. 0515-444850

Penningmeester: Dhr. T.W.  Zijlstra

Liturgie: Dhr. R.N. Tekstra

Diaconie: Mevr. S.A. Huitema-Portiek

Catechese: Mevr. C. de Jong-Mukamisha

In- en externe: Henriëtte Kempenaar.

Typen van het parochieblad
Henriëtte Kempenaar, e-mail: Kopie kunt u per mail naar haar toe sturen.

 

BISDOM GRONINGEN-LEEUWARDEN
Ubbo Emmiussingel 79 7911 BG Groningen
Telefoon 050 – 406 58 88
e-mail: 
website: www.bisdomgroningenleeuwarden.nl

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.