Roodhuis

sint-martinuskerk-roodhuis

Adressen locatie Roodhuis

 

PAROCHIEKERK
Slypsterwei 3
8736 JD  Reahûs.

Pastoor:
Drs. P. van der Weide

Singel 64 – 8601 AL Sneek
Telefoon: 0515 – 41 26 26
e-mail:

Pastoraal werker:
Drs. Lucas Foekema
Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward.
Telefoon: 06 44290869.
Mail:
 
Vieringen:
Op de zondagen om 9.30 uur.  Op  de zaterdagen  om 19.30 uur.
Interne communicatie: Marieke Altena,  Mail / Contactformulier – klik hier
Koster: Albert Poelsma   tel: 0515 521487
 
Locatiebestuur:
Voorzitter Jan Zonderland    
Secretaris Marieke Altena Mail aan de secretaris:
klik hier
0515-331523
Penningmeester Obe Altenburg

Banknummers :
RK Bestuur  NL64RABO 035.61.00.162 
Restauratie  NL08RABO 035.61.55.005

 
Lid Sippy Bootsma    
Lid Karel Andringa    
Lid vacature    
       
       
 
Redactieadres Martinusklokje  
Sânleansterdyk 22 8736 JB Reahûs  of mail naar:  .

 

 

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.