Close
Skip to content

Roodhuis

Adressen lokatie Roodhuis

Adressen locatie Roodhuis

 

PAROCHIEKERK
Slypsterwei 3
8736 JD  Reahûs.

Pastoor:
Drs. P. van der Weide

Singel 64 – 8601 AL Sneek
Telefoon: 0515 – 41 26 26
e-mail: pastoor@sintantoniusparochie.nl

Pastoraal werker:
Drs. Lucas Foekema
Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward.
Telefoon: 06 44290869.
Mail: Lucas.foekema@gmail.com
 
Vieringen:
Op de zondagen om 9.30 uur.  Op  de zaterdagen  om 19.30 uur.
Interne communicatie: Marieke Altena,  Mail / Contactformulier – klik hier
Koster: Albert Poelsma   tel: 0515 521487
 

Intenties:
U kunt voor het komend jaar uw bestaande gebedsintenties wijzigen of nieuwe intenties aan ons opgeven. Graag even per mail of schriftelijk melden aan Sippie Bootsma ( s.bootsma@home.nl)

 
Locatiebestuur:
VoorzitterJan Zonderland  
SecretarisMarieke AltenaMail aan de secretaris:
klik hier
0515-331523
PenningmeesterSandra Kwakman

Banknummers :
RK Bestuur  NL64RABO 035.61.00.162 
Restauratie  NL08RABO 035.61.55.005

 
LidSippy Bootsma  
LidKarel Andringa  
Lidvacature  
    
    
 
Redactieadres Martinusklokje  
Sânleansterdyk 22 8736 JB Reahûs  of mail naar:  karma.andringa@ziggo.nl.