Sneek

Adressen lokatie Sneek

Adressen locatie Sneek


PAROCHIEKERK

Singel 62, 8601 AL Sneek

PASTOOR/PASTORIE
Drs. P. van der Weide
Singel 64, 8601 AL Sneek
tel. (0515) 41 26 26
e-mail:

Pastoraal werker: Drs. Lucas Foekema
Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward.
Telefoon: 06 44290869.
Mail:

 

LEDENADMINISTRATIE
Secretariaat: Mevr. S. Flapper
tel. 0515 – 42 47 85
Postadres: Ledenadministratie RK Parochie St. Martinus
Singel 64, 8601 AL Sneek
e-mail:

KOSTER
Mevr. M. Fijlstra
tel. (0515) – 41 78 13
 
LOCATIERAAD:
Voorzitter pastoor Drs. P.L. van der Weide
Singel 64, 8601 AL Sneek
(0515) 41 26 26
Secretaris Peter Stoelinga  
Penning-meester Hessel Hanzen

Gironr.: NL96INGB0000852571
t.n.v. Sint Antonius van Paduaparochie, locatie Sneek

ABN-AMRO
, Sneek NL02ABNA0482168706
t.n.v. Sint Antonius van Paduaparochie, locatie Sneek

 
Lid Kees Poiesz    
Lid Theo van der Zweep    
Lid Renate Dümmer    
       
       
 


DIAKONIE

Secretariaat: Mevr. L.H.M. Altena-Draisma,  e-mail:

Adressen van de koren Sint Martinus Sneek:

R.K. Kerkkoor Sint Caecilia
Secretariaat: Mevr. T. de Jager,  e-mail: 
 
Intermezzo:
Secretariaat: Annie Ypma,  email: 

Vrouwenschola Sint Martinus
Secretariaat: Mevr. J.C.M.Haaze-Schoof,  e-mail:

Mannenschola
info: Dhr. C. Visser 
 
Kinder- Jeugdkoor the Young Angels.
Dirigent en info:     Karin Zwerver-Bosma,  e-mail:

Bonifatiuscantorij
info: Dhr. C. Silvius
 

Kinderwoorddienst
Walter en Belinda Vogelvanger


Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.