Sneek

Adressen lokatie Sneek

Adressen locatie Sneek


PAROCHIEKERK

Singel 62, 8601 AL Sneek

PASTOOR/PASTORIE
Drs. P. van der Weide
Singel 64, 8601 AL Sneek
tel. (0515) 41 26 26
e-mail:

Pastoraal werker: Drs. Lucas Foekema

LEDENADMINISTRATIE
Secretariaat: Mevr. S. Flapper
tel. 0515 – 42 47 85
Postadres: Ledenadministratie RK Parochie St. Martinus
Singel 64, 8601 AL Sneek
e-mail:

KOSTER
Mevr. M. Fijlstra
tel. (0515) – 41 78 13
LOCATIERAAD:
Voorzitterpastoor Drs. P.L. van der Weide
Singel 64, 8601 AL Sneek
(0515) 41 26 26
SecretarisPeter Stoelinga
Penning-meesterHessel Hanzen

Gironr.: NL96INGB0000852571
t.n.v. Sint Antonius van Paduaparochie, locatie Sneek

ABN-AMRO
, Sneek NL02ABNA0482168706
t.n.v. Sint Antonius van Paduaparochie, locatie Sneek

LidKees Poiesz
LidTheo van der Zweep
LidRenate Dümmer

Adressen van de koren Sint Martinus Sneek:

R.K. Kerkkoor Sint Caecilia
Intermezzo:

Vrouwenschola Sint Martinus

Mannenschola
info: Dhr. C. Visser 
Kinder- Jeugdkoor the Young Angels.

Bonifatiuscantorij
info: Dhr. C. Silvius

Kinderwoorddienst
Walter en Belinda Vogelvanger