Roodhuis

sint-martinuskerk-roodhuis

Agenda

Sint Martinuskerk, Slypsterwei 3, Reahûs
Vieringen algemeen: zondags: 9.30 uur  of op zaterdags: 19.30 uur.

Er is dan een Eucharistieviering of een Woord-en Communieviering, dat is afhankelijk van het rooster.

mei 2019

datum/tijd evenement

donderdag - 30 mei

Sneek 10:00 Eucharistieviering - Hoogfeest van 's Heren Hemelvaart

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

Gezamenlijke viering locaties Blauwhuis, Heeg, Roodhuis en Sneek
m.m.v. de Kathedrale Koorschool Sint Bavo uit Haarlem


jun 2019

datum/tijd evenement

zaterdag - 01 jun

Roodhuis 19:30 Eucharistieviering Pastoor van der Weide

Sint Martinuskerk – Roodhuis, Roodhuis


zondag - 09 jun

Roodhuis 00:00 woord-en communieviering met Pastor Foekema

Sint Martinuskerk – Roodhuis, Roodhuis

Tevens deurcollecte voor de Nederlandse missionarissenzondag - 16 jun

10:00 Oecumenische Viering, Kromwâl bij Britswerd (Open lucht)

Bij slecht weer in de kerk van Reahûs

Het is alweer 2 jaar geleden dat we samen met Katholieken, Doopsgezinden en mensen van de PKN gemeente Easterein op Kromwâl een soort hagenpreek hielden. Ook dit jaar wilden we graag weer bij elkaar komen. Centraal staat dit jaar het verhaal van Nicodemus (Johannes 3,1-16). Een verhaal over hoe wij als mensen als het ware met nieuwe ogen in het leven kunnen staan. Een prachtige lezing om te lezen in het open veld.

Voorgangers zijn ds. Flora Visser namens de Doopsgezinden en pastor Lucas Foekema namens de Katholieke kerk. De Protestantse gemeente zal vertegenwoordigd worden door Anneke Elgersma en Durkje van der Eems aangezien Ds. Riemer Praamsma inmiddels afscheid heeft genomen van Easterein.
De dienst is voor groot en klein en wordt muzikaal ondersteund door het zangkoor: Scheppingsgave en door het korps: Greidebrass. De dienst begint om 10.00 uur op Kromwâl, vlakbij Britswerd. Parkeerruimte is daar beperkt: komt u zoveel mogelijk op de fiets of met meerdere mensen in één auto. Door een enkele spat regen laten we ons niet verjagen, maar als het weer echt tegenvalt houden we de dienst in de Martinuskerk te Reahus.
U bent van harte welkom!


Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.