de Parochie

Antonius Sneek_Voorpagina_PNG 200

Fotoalbums van de Sint Antoniusparochie

Locaties Sneek, Blauwhuis, Heeg en Roodhuis

P1020187.jpg
P1020196.jpg
P1020248.jpg
P1020290.jpg
P1020292.jpg
P1020293.jpg
P1020398.jpg
P1020399.jpg
P1020400.jpg
P1020401.jpg
P1020402.jpg
P1020403.jpg

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.