Allerzielenviering zaterdag 5 november 2022

19.30 uur Sint Vituskerk en -kerkhof Blauwhuis

Met Allerzielen denken we aan alle dierbaren die wij moeten missen,  kort of lang geleden. Tijdens de viering noemen we de namen van de mensen die afgelopen jaar in onze gemeenschap gestorven zijn; mensen die wij goed hebben gekend:

Sjoerd Huitema, Jan Johannes Brouwer, Regina Geertruida Zeinstra, Elske Hobma – Rijpma, Johannes Petrus Gerhardus Mensen, Folkert Johannes Miedema, Anna Petronella Goeman – Visser, Christina (Froukje) Anna Dooper – Veldman, Johannes Rijpma, Margaretha van der Meer –  Bootsma, Evert Galama, Marieke Dooper – van der Meer, Aukje Galama en Jan Zeinstra.

Na de viering was er bij het grafmonument van pastoor Evers een herdenking voor al onze overleden dierbaren en

werd een monument ter nagedachtenis aan overleden priesters en religieuzen ingezegend.  Na afloop was er koffie in de pastorie.

Voorganger: Drs. L. Foekema, pastoraal werker

Lector: Mw. G. v.d. Meulen-Huitema, liturgiegroep

Koor: Sint Caecilia, o.l.v. de heer D. van Wieren

Dit bericht is zichtbaar tot 01 november 2023