ANTONIUS ziekenhuis SNEEK

Kerkdiensten en Geestelijke Verzorging

“Lange tijd werden er in het Antonius ziekenhuis in Sneek vanwege de Covid-pandemie geen kerkdiensten gehouden. Sinds Pasen zijn die kerkdiensten echter weer van start gegaan. De komende maanden is er dus elke zondagmorgen om 10 uur in het Stiltecentrum (op de begane grond achter de liften rechtdoor) een kerkdienst, waarbij iedereen welkom is.

Het bijzondere van de kerkdiensten in het Antonius ziekenhuis is dat de kerkdiensten oecumenisch zijn. Dat wil zeggen: in elke kerkdienst zijn elementen uit verschillende kerkelijke tradities te vinden. In het ziekenhuis vallen kerkmuren weg en dat is prachtig. Daarnaast is het bijzonder dat de kerkdiensten door een grote groep vrijwilligers uit diverse kerken gedragen wordt. Vrijwilligers gaan op zaterdag de afdelingen langs om te vragen wie er op zondag naar de kerkdienst wil komen en halen op zondagmorgen de patiënten daarvoor op.

In het Antonius ziekenhuis werken sinds augustus 2021 twee geestelijk verzorgers, te weten Nannie Bos-Schous en Aart Veldhuizen. De éen heeft een humanistische en de ander een protestantse achtergrond. Ze zijn te bereiken via het mailadres . Beide geestelijk verzorgers zijn elk twee dagen per week in het ziekenhuis aanwezig.

Het woord geestelijk verzorger wordt vaak wat misverstaan. Bij het woord geestelijk denkt men namelijk heel snel dat wat een geestelijk verzorger doet altijd met geloof of kerk te maken heeft. Dat hoeft echter helemaal niet. Eigenlijk zijn geestelijk verzorgers heel gewoon gesprekspartners op het terrein van levensvragen. Ze gaan het gesprek met je aan over wat je bezig houdt en nemen daar de tijd voor. Want als je met ziekte wordt geconfronteerd, komt er nogal wat op je af. Iedereen die in het ziekenhuis ligt en behoefte heeft over een gesprek van mens tot mens over wat hem/haar overkomt, kan dus een beroep op de geestelijk verzorgers van het Antonius ziekenhuis doen. Dat geldt ook voor familieleden en partners van opgenomen patiënten. De geestelijk verzorgers van het Antonius ziekenhuis passen zich aan bij waar de ander kracht uit haalt en kunnen op verzoek ook allerlei rituelen inzetten. Meestal zal het echter neerkomen op een helpend gesprek.”