Archief RK Fryslan, in Bolsward

Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland,
Een bezoek meer dan waardig! Archief RK Fryslan

Archief RK Fryslan

De stichting Archief RK Fryslan stelt zich ten doel het verzamelen, inventariseren en catalogiseren van alle mogelijke documentatie en archieven welke betrekking hebben op het katholieke leven in Friesland. Een belangrijk onderdeel daarvan is de geschiedenis en de cultuur van de r.k. kerk en haar parochies. De doelstelling van de Stichting gaat mede uit naar het aanleggen en onderhouden van een bestand van uit Friesland afkomstige religieuzen en de religieuzen die in de parochies werkzaam (geweest) zijn. Tevens wordt een bibliotheek opgebouwd met betrekking tot het bovenstaande en worden contacten uitgewisseld, een en ander in de ruimste zin van het woord. U kunt deze stichting steunen door een gift over te maken op bankrekeningnummer 2964.70.090 t.n.v. Archief RK Friesland te Bolsward.

Website van de stichting klik: Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland – “Waard om bewaard te blijven” (archiefrkfriesland.nl)

Wat wordt er voor de toekomst bewaard?

  • Foto’s en andere gegevens van r.k. verenigingen en instanties
  • Archieven van r.k. verenigingen, scholen en instanties (geen parochiearchieven)
  • Bidprentjes en devotieprentjes
  • Bid-, wijding-, jubilea- en professieprentjes van priesters en religieuzen, alsmede foto’s
  • Overlijdensadvertenties en rouwbrieven
  • Krantenknipsels en artikelen welke betrekking hebben op katholiek Friesland – Archief RK Fryslan
  • Katholieke Illustraties (ingebonden)
  • Kerk- en andere r.k.-boeken; communieplaten e.d.
  • Devotionalia, zoals rozenkransen, wijwaterbakjes, beeldjes, medailles, kruisbeelden, etc.
  • Boeken, brochures, foto’s en documentatiemateriaal (schriftelijk of digitaal) die betrekking hebben op de geschiedenis van r.k. Friesland, de Friese r.k.-parochies en de geestelijkheid.
Alle materialen hierboven genoemd ontvangen wij graag van U in ons Archief RK Fryslan, Grote Dijlakker 12, 8701 KV te Bolsward!!

Website van de stichting klik: Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland – “Waard om bewaard te blijven” (archiefrkfriesland.nl)


Bezoektijden
Het Archief- en Documentatiecentrum is in principe elke woensdag van 09.00 tot 16.00 uur toegankelijk voor bezoekers. Het is verstandig vooraf via e-mail of telefonisch een afspraak te maken: Archief RK Fryslan