Beperkte verruiming in RK Kerk voor grote kerkgebouwen met ingang van 29 april 2021

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben.

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30.

Voor onze locaties gelden vanaf heden de volgende aantal beschikbare plaatsen: Blauwhuis: 42 plaatsen Reahûs: 30 plaatsen Heeg: 30 plaatsen Sneek: 60 plaatsen

De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.

Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden. De bisschoppen zijn de parochies daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren.

SNEEK

INTERIEUR ST MARTINUS 03

U dient zich alleen voor de zondagse viering in Sneek aan te melden. Onze voorkeur gaat uit naar de online aanmelding zie https://www.sintantoniusparochie.nl/aanmelden-viering-sneek-2021/
Eventueel liggen er in het portaal van de kerk ook aanmeldingsformulieren.
De aanmeldingen moeten uiterlijk op de vrijdag voor de betreffende viering om 09:00 uur binnen zijn.

Het parochiebestuur