Bericht van de Diaconaal Werker 2019-02-09 Kees van Kordelaar

 Bericht van diaconaal werker Kees van Kordelaar

Het is alweer even geleden dat u voor het laatst iets van mij in het parochieblad hebt vernomen, maar dat wil zeker niet zeggen dat we hebben stilgezeten. Er is nu eenmaal als het gaat om armoede en sociale uitsluiting, eenzaamheid en onrecht, mensen die niet gezien worden en over het hoofd worden gezien altijd aanleiding om in beweging te blijven. Voor deze mensen proberen we iets te betekenen door naast ze te gaan staan, onder andere vanuit de kerngedachten van het christelijksociaal denken en de zeven werken van barmhartigheid.

Mensen in verbinding brengen is iets dat ik zie als mijn kerntaak en veel van de projecten die ik opzet hebben hier dan ook mee te maken. Of het nu gaat om de kledingbus of een kook- en eetproject; het zijn projecten met als uiteindelijk doel mensen met elkaar in contact te brengen. Mensen met elkaar te verbinden. Een project dat hier zeker aan voldoet en waarmee we op dit moment in een ‘probeerfase’ zitten is ontmoetingsplek ‘de Loodsboot’. Een aantal kerken binnen Sneek heeft zich op ons initiatief verenigd in een werkgroep die aan de slag is gegaan om het mogelijk te maken op ‘de Loodsboot’ een interkerkelijk diaconaal ontmoetingscentrum te realiseren. Inmiddels zijn we al een periode aan het testen met een enthousiast groepje gastheren en -vrouwen en is de ‘de Loodsboot’ twee dagdelen in de week, dinsdag en donderdag van 12.00 uur tot 14.00 uur geopend. We hebben voor dit tijdstip gekozen omdat we onze gasten graag een broodje willen aanbieden en het samen eten een mooie manier is om met elkaar in gesprek te komen. Het blijkt dat we gezien de gasten die ‘de Loodsboot’ weten te vinden zeker in een behoefte voorzien. We verheugen ons dan ook over het feit dat steeds meer mensen de weg naar de Loodsboot weten te vinden, terwijl we, omdat we nog in de uitprobeerfase zitten, er verder geen ruchtbaarheid aan hebben willen geven. We hopen en verwachten binnenkort deze fase af te kunnen sluiten en met de ondersteuning van een aantal fondsen echt te bouwen aan een mooi en inspirerend diaconaal project. Mocht u zich door bovenstaande aangesproken voelen en meer willen weten of een bijdrage willen leveren als vrijwilliger dan bent u natuurlijk van harte uitgenodigd om contact met mij op te nemen.

Graag praat ik u ook bij over de kledingbus. We zijn inmiddels anderhalf jaar onderweg en wat de kledingbus teweeg heeft gebracht overtreft onze verwachtingen. De kledingbus is echt een begrip geworden. Dit hebben we zeker ook te danken aan de hoeveelheid aandacht die de media voor de bus heeft. Zo is er een aantal weken geleden een mooi artikel verschenen in de Leeuwarder Courant en komt er binnenkort een reportage in het Katholiek Nieuwsblad en in dagblad Trouw. De kledingbus is dan ook een voor Nederland uniek project waarvan ik hoop dat het navolging gaat krijgen in andere gemeentes in Nederland. Want het blijkt te werken. Er gebeuren mooie dingen in de bus en het draagt bij aan het welbevinden van zowel de bezoeker aan de kledingbus, als die van de gastvrouwen en de chauffeurs. Voor veel mensen is een bezoekje brengen aan de kledingbus een vast moment in de week geworden. ‘Even een bakkie doen, mijn verhaal delen en tussen de kleding sneupen.’ Regelmatig krijg ik van de gastvrouwen terug hoe belangrijk de kledingbus voor een aantal vaste bezoekers is geworden. Een vrijplaats, waar je mag zijn wie je bent en waar er tijd voor je wordt gemaakt.

Dan nog even over het budgetmaatjesproject. Dit is het project waarbij ik budgetmaatjes (vrijwilligers) koppel aan mensen die in de schulden zitten of dreigen te geraken of ondersteuning nodig hebben bij het op orde brengen en houden van hun administratie. En daar blijkt een groeiende groep mensen behoefte aan te hebben. Van de maatjes krijg ik terug dat het op deze manier iets voor een ander kunnen betekenen ervoor zorgt dat ze zichzelf ook verder hebben ontwikkeld en een bredere kijk hebben gekregen over hoe mensen en de wereld in elkaar zitten. Vanwege de toenemende vraag naar budgetmaatjes is al altijd ruimte voor een extra maatje. Als u eraan denkt of budgetmaatje worden wellicht iets is dat bij u past en u wilt wat meer informatie kunt u mij altijd bellen of een mailtje sturen.

Het blijft een groot voorrecht om met zoveel vrijwilligers, geïnspireerd door ons gelovig zijn, iets te mogen en kunnen betekenen voor mensen in de samenleving die het minder hebben getroffen. Ik hoop dan ook van harte dat ik hier samen met u de komende tijd werk van kan blijven maken.

Vrede en alle goeds,

Kees van Kordelaar, , 06-19905519