(Besloten) VIGILIEVIERING OP 5 NOVEMBER, RIDDERS v.h.h. GRAF

Op vrijdag 5 november vindt er om 17.30 een bijzondere gebedsviering plaats, georganiseerd door de Ridderorde van het H. Graf te Jeruzalem.
Dit is een rooms-katholieke ridderorde. De orde stamt uit de tijd van de kruistochten en legt zich toe op het verspreiden van het katholieke geloof en het ondersteunen van caritatieve werken in het Heilig Land. De orde is onderverdeeld in 52 commanderijen, gevestigd in meer dan 30 landen: 24 in Europa, 15 in de Verenigde Staten en Canada, 5 in Latijns- Amerika en 6 in Australië en het Verre Oosten. Het totaal aantal actieve leden bedroeg in het begin van de eenentwintigste eeuw rond de 23000.

Tijdens deze vigilieviering op de vooravond (vigilie-) van aan de Eucharistieviering op zaterdag 6 november in Bolsward, zullen de mantels en zwaarden van de nieuw op te nemen ridders worden gezegend. Naar verwachting zullen zo’n 150 ridders en edelvrouwen deze viering bij gaan wonen.

Voorganger in deze viering pastoor Henri ten Have, ook lid van de Ridderode en de zang wordt verzorgd door onze mannenschola o.l.v. Frits Haaze.

Het is een besloten viering, via een livestream te volgen.

Houdt de website hiervoor in de gaten.

Dit bericht is zichtbaar tot 10 November 2021