Blauwhuis

sint-vituskerk-blauwhuis

Agenda

aug 2020

datum/tijd evenement

09 aug - zondag

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Woord- en Communieviering

Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger liturgiegroep

M.m.v. het Ceacilliakoor15 aug - zaterdag

Blauwhuis 19:30 Eucharistieviering - Hoogfeest Maria Hemelvaart

Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis


15 aug - zaterdag

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Eucharistieviering Maria ten Hemelopneming

Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastoor van der Weide

M.m.v. het Ceacilliakoor23 aug - zondag

Blauwhuis 09:30 Woord- en Communieviering

Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastor Foekema

M.m.v. het Ceacilliakoor29 aug - zaterdag

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Eucharistieviering

Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastoor van der Weide

M.m.v. het Ceacilliakoor


sep 2020

datum/tijd evenement

06 sep - zondag

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Woord- en Communieviering met Kinder Woord Dienst

Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastor Foekema

M.m.v. het Ceacilliakoor

Met Kinder Woord Dienst in de pastorie12 sep - zaterdag

Blauwhuis Hele dag Iepen Monumintedei 2020

Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis
  • 10 oere Iepening Monumintdei yn de Sint Vitustsjerke mei presintaasje fan Stripboek ‘It Blauwe Hûs’
   It boek fertelt de komplete skiednis fan Blauhûs yn grutte mominten sa as de droechlizzing yn 1630,
   de bou fan it Blauwe Hûs, de oarloch en de evolúsje fan de lânbou en tsjerke.
   It boek is in initiatyf fan de Jubileum Kommisje 150 jier Sint Vitustsjerke en de gemeente Súdwest-Fryslân
  • Hiele dei rûnliedingen en terras op it tsjerkeplein
   De tsjerke is iepen, koster John Weel fersoarget rûnliedingen
   Yn de sakristy is de Dokumintêre oer de tsjerke te sjen
   Op it tsjerkhof is ynformaasje oer bysûndere momuninten
  • Middeis yn de pastorytún
   • 2x Teater foarstelling fan 20 minuten, foar alle leeftiden
   • Aktiviteiten Stichting Skûtsje De Freonskip mei neisit
  • Jûns 19.30 oere fiering mei Pastor Foekema en de Fanfare
  • Oanslutend gesellige jûn, organisaasje Skûtsje de Freonskip


12 sep - zaterdag

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Woord- en Communieviering in de pastorie tuin

Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastor Foekema

M.m.v. het Ceacilliakoor en Fanfare Blauwhuis19 sep - zaterdag

Blauwhuis 00:00 Eucharistieviering

Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastoor van der Weide

M.m.v. het Ceacilliakoor26 sep - zaterdag

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Woord- en Communieviering

Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastor Foekema

M.m.v. het Ceacilliakoor


okt 2020

datum/tijd evenement

04 okt - zondag

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Eucharistieviering

Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastoor van der Weide

M.m.v. het Ceacilliakoor10 okt - zaterdag

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Woord- en Communieviering

Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastor Foekema

M.m.v. het Ceacilliakoor18 okt - zondag

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Gezinsviering Wereldmissiedag met crèche

Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastor Foekema

M.m.v. het Gelegenheidskoor

Er is een crèche voor de allerkleinsten in de pastorie24 okt - zaterdag

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Eucharistieviering

Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastoor van der Weide

M.m.v. het Ceacilliakoor31 okt - zaterdag

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Allerheiligen/Allerzielen

Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastor Foekema

M.m.v. het Ceacilliakoor


Mededelingen