Skip to content

Bonifatiushuis – hoe het begon

Bonifatiushuis – hoe het begon

Bonifatius

Op maandag 4 juli 1881 arriveerden zes nonnen van het Gezelschap van Jezus, Maria, Jozef van Den Bosch naar Sneek om zich hier te wijden aan de zorg aan hulpbehoevende ouderen en later ook aan onderwijs. De nonnen werden aanvankelijk vijandig bejegend in het protestantse Sneek, maar al gauw werden ze vertrouwde verschijningen en met respect behandeld.

Sneek was wel de eerste maar niet de enige Friese plaats waar de zusters van Jezus, Maria, Jozef werkzaam waren. In Workum verzorgden ze armlastige ouderen in Ons Armhuis, het latere St Gertrudisgesticht. In Sneek werden ook een naai- en bewaarschool opgericht, en later ook een lagere school voor meisjes.

De plaats waar de zusters in 1881 in Sneek begonnen met de verzorging ouderen en jongeren, de Oude Koemarkt, was een voor katholieken historische plek. Hier was in 1462 het St Antonius-Gasthuis gevestigd – genoemd naar Antonius Abt, de beschermheilige van slachtoffers van enge middeleeuwse epidemieën en ziektes. Zijn naam is ook terug te vinden in het (Sint) Antonius Ziekenhuis, dat in 1903 in Sneek werd gesticht.

Tot 1925 bleven de zusters aan de Oude Koemarkt en directe omgeving met hun Bonifaciusgesticht. Op 17 augustus werd aan de Leeuwarderweg een complex met een nieuw gesticht, zusterhuis, kapel en school in gebruik genomen. Op deze plek zijn het tehuis en de school nog altijd gevestigd.

In 1963 is het Bonifaciushuis nog wel ingrijpend veranderd. Er is besloten tot een algehele nieuwbouw, omdat die goedkoper uit zal pakken dan verbouw.RK klooster Zusters van JMJ – St. Bonifaciusgesticht

Aan de Leeuwarderweg 28 en 30 verrezen in opdracht van de Room Katholieke Parochie in 1924 en 1926 de Bonifaciusschool en het Bonifaciusgesticht. Het gesticht was ingericht voor het huisvesten van arme mannen en vrouwen en een bewaarschool. Het gesticht werd geleid door zusterssociëteit J.M.J. (Jezus, Maria en Jozef) uit Den Bosch. Eerder had deze sociëteit een gesticht aan de Oude Koemarkt. Het gebouwencomplex is in de zestiger jaren gesloopt. Architect: Nicolaas Molenaar (1850-1930). Hij werd geboren in Sneek als zoon van timmerman Pieter Molenaar. Hij leerde de beginselen van de bouwkunst waarschijnlijk van A. Breunissen Troost te Sneek, die ook C.H. Peters opleidde, en later van P.J.H. Cuypers te Amsterdam. Molenaar kwam door toeval in contact met Cuypers: hij moest op 19-jarige leeftijd de opzichter van de bouw van de Sint Martinuskerk in Sneek vervangen. Van 1870-1878 bleef Molenaar bij Cuypers werken. Hij werd er doorkneed in de neo-gothische stijl. Tussen 1878 en 1887 werkte hij in dienst van het Rijk, daarna als zelfstandig architect. Tot zijn dood in 1930 ontwierp hij 24 neo-gothische kerken. Voorts ontwierp hij kerkelijke bijgebouwen, scholen, winkels en woonhuizen. Ook in Sneek werden ontwerpen van hem gerealiseerd: de winkel van C. & A. Brenninkmeijer, Hotel de Stad Munster en als hoogtepunt het Administratiegebouw van het Old Burger Weeshuis., literatuur: – G. Bakker (e.a.), Van wezenzorg naar stadsbelang (Bolsward, 1981), pp. 58-59. – Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1993, p. 24


woonzorgcentrum Bonifatiushuis nu:
Zie ook: www.patyna.nl/locaties/bonifatiushuis

Kapel (1964, Architect Van Gendt en Mühlstaff)
Zeer interessante, op 1e etage binnen gerenoveerd complex gesitueerde, moderne kapel, met 6 mooie ramen, orgel, en kruiswegstaties in de Franse taal (vermoedelijk afkomstig uit een kerk of kapel ergens in Frankrijk).
Het exterieur, met de wand waarin die 6 ramen, is alleen zichtbaar rechts naast de hoofdingang van het Bonifatiushuis.