Bonifatius Academie

Logo BisdomGL

Een plaats voor scholing en inspiratie.

De Bonifatius Academie van het Bisdom Groningen Leeuwarden is ‘meer dan een boek’: gesprek en persoonlijke ontmoeting is even belangrijk als kennisoverdracht. Wij bieden cursussen, trainingen, theologische gespreksgroepen en publiekslezingen. Bedoeld voor het kerkelijk vrijwilligerskader van parochies en voor overige belangstellenden in de samenleving.

klik hier en bezoek de webpagina Bonifatius Academie, voor Lezingen, Folders en Studiegidsen