Skip to content

Ook u kunt Vriend worden van het Bonifatiushuis


Er blijft altijd wel wat te wensen over om het de bewoners van het Bonifatiushuis (nog) meer naar de zin te maken. Dat kan alleen als we meer Vrienden mogen begroeten. Voor minimaal € 12,50 per jaar kunt u al donateur zijn.
U kunt uw gegevens mailen naar de penningmeester van de Werkgroep Vrienden van het Bonifatiushuis dhr. Quino Ringnalda, mail:  

Wij hopen dat we veel nieuwe Vrienden mogen verwelkomen!

Mocht u Vriend willen worden dan ontvangt u van ons het boek: Het “Bonneschip” op de stroom van de tijd: Bonifatiushuis Sneek 1881-2001


Het bestuur van de werkgroep: