Skip to content

Vriend van het Bonifatiushuis: waarom doneren?


In 1997 is de stichting Vrienden van het Bonifatiushuis opgericht met als doelstelling financiële steun te verlenen door activiteiten te financieren t.b.v. de bewoners van het Bonifatiushuis waarvoor het huis zelf geen budget heeft.

In 2022 is de Stichting opgeheven en heet nu werkgroep Vrienden van het Bonifatiushuis Sneek. De doelstelling van de werkgroep is ongewijzigd gebleven.
De werkgroep beheert geld dat in de loop der jaren aan het huis is geschonken als gift of legaat en door de donateurs is betaald.

Deze bijdragen en giften helpen ons enorm de financiële steun goed te vervullen. Draagt u het Bonifatiushuis een warm hart toe? Word dan vriend van het Bonifatiushuis, klikt hier meer gegevens: Vriend worden van het Bonifatiushuis

Wat wordt er met het geld gedaan

In de afgelopen jaren heeft de werkgroep onder meer een zitterras in de tuin gerealiseerd, een bank in het atrium, een braintrainer en een duofiets geschonken. Ook is in de hal van het huis een prachtige fotowand geplaatst om zo voor de bewoners een rustige plek te creëren. Binnenkort zal hier een bank geplaatst worden die door leerlingen van een middelbare school gemaakt wordt.

 
Vriend worden van het Bonifatiushuis

Wilt u ook Vriend worden van het Bonifatiushuis, klikt u dan hier voor meer gegevens: Vriend worden van het Bonifatiushuis