Boompje 01 – Gebruiken, niet misbruiken

Sint Antoniusparochie Sneek Blauwhuis Heeg Roodhuis

Het scheppingsverhaal leert ons dat de mens door God is belast
met de niet eenvoudige opgave van het beheer van de schepping
(Gen. 1,26).


Paus Benedictus XVI leert ons: ‘We zien tegenwoordig dat de mens de basis van
zijn bestaan, de aarde kan vernietigen en dat we daarom met deze aarde, met de ons
toevertrouwde werkelijkheid niet meer kunnen doen wat we willen en wat ons op
het moment nuttig en veelbelovend lijkt. Als wij willen overleven, moeten we de
eigen wetten van de schepping, van deze aarde respecteren en deze wetten leren
kennen en ook gehoorzamen. Deze gehoorzaamheid aan stem van de aarde, de stem
van het zijn is voor ons toekomstig geluk belangrijker dan de stem van het moment,
de wensen van het moment. Dit is het eerste te leren criterium: het zijn zelf, onze
aarde spreekt tot ons en wij moeten luisteren als wij willen overleven en de
boodschap van de aarde willen ontcijferen’.
(24 juli 2007) (ontleend aan diakenpiertolsma.com)

Plant het boompje in je hart, laat het wortelen en vrucht dragen

10 boompjes - Diakonie Sint Antoniudparochie