Boompje 02: De mens als Gods evenbeeld

Sint Antoniusparochie Sneek Blauwhuis Heeg Roodhuis

Sinds Darwin de evolutieleer introduceerde is het denken over het ontstaan van de mens veranderd en daarmee voor velen ook het mensbeeld. Echter geloof en wetenschap strijden niet met elkaar, maar geven antwoord op van elkaar verschillende vragen. De wetenschap geeft een verklaring hoe de wereld is ontstaan, het geloof zegt ons waarom de wereld er is en welke plaats de mens in deze wereld heeft. God als schepper, de mens als beheerder.
Paus Benedictus XVI leert ons: “Wij zijn niet het toevallige en zinloze product van de evolutie. Ieder van ons is het resultaat van een gedachte van God. Ieder van ons is gewenst, ieder van ons is geliefd, ieder van ons is nodig.” (25 april 2005)
Beheerder zijn houdt in dat de natuur geen gebruiksobject is dat eindeloos kan worden gemanipuleerd en geëxploiteerd. Het is echter ook geen absolute waarde die boven de menselijke waardigheid staat: hij hoeft zich niet passief te onderwerpen aan haar grillen.

Plant het boompje in je hart, laat het wortelen en vrucht dragen

10 boompjes - Diakonie Sint Antoniudparochie