Boompje 03 – ONZE GEZAMENLIJKE PLICHT

Sint Antoniusparochie Sneek Blauwhuis Heeg Roodhuis

Het is onze gezamenlijke plicht het milieu te respecteren als een collectief bezit, bestemd voor de huidige en de toekomstige generaties. De mensheid van heel de wereld en van alle tijden vormt één grote familie. Het bereiken van positieve resultaten vraagt ieders inspanning en samenwerking van velen, waaronder politici, wetenschappers en economen.
Emeritus Paus Benedictus XVI leert ons: “Aan de nieuwe generaties is de toekomst van de planeet toevertrouwd, terwijl er duidelijk de tekenen aanwezig zijn van een ontwikkeling die niet altijd het delicate evenwicht in de natuur heeft weten te beschermen. Voordat het te laat is, is het nodig om moedige keuzes te maken die opnieuw een hecht verbond tussen de mens en de aarde scheppen. Er is een vastbesloten ‘ja’ tot bescherming van de schepping nodig en een krachtige inzet om die tendensen om te buigen die dreigen te leiden tot situaties van onomkeerbare neergang.” (2 september 2007) (ontleend aan diakenpiertolsma.com)

Plant het boompje in je hart, laat het wortelen en vrucht dragen

10 boompjes - Diakonie Sint Antoniudparochie