Boompje 04 – GEEN PRACHTIGE NIEUWE WERELD

Sint Antoniusparochie Sneek Blauwhuis Heeg Roodhuis

Aldous Huxley beschrijft in zijn roman ‘Brave New World’ (‘Prachtige Nieuwe Wereld’) een toekomst die totaal door technologie en rationaliteit wordt beheerst. Op zichzelf zijn rationaliteit, wetenschap en techniek neutrale instrumenten die zowel voor goede als voor kwade doelen kunnen worden ingezet. Een goed gebruik van wetenschap en techniek vraagt om een ethische afweging, een toetsing aan de waarden die het geloof ons leert. Dit geldt niet alleen voor het doel, maar ook voor mogelijke bijeffecten en voor bijkomende onzekerheden.
Paus Benedictus XVI leert ons: ‘Wij leven in een tijd waarin wetenschap en techniek buitengewone mogelijkheden bieden tot verbetering van de kwaliteit van het leven van alle mensen. Misbruik van deze macht kan echter een ernstige en onomkeerbare bedreiging van het leven zelf worden.’

Plant het boompje in je hart, laat het wortelen en vrucht dragen

10 boompjes - Diakonie Sint Antoniudparochie