Boompje 05 – DE NATUUR IS NIET GODDELIJK

Sint Antoniusparochie Sneek Blauwhuis Heeg Roodhuis

De natuur is niet Goddelijk, maar wel van Goddelijke oorsprong. De Bijbel leert ons namelijk met het scheppingsverhaal dat de aarde door God is geschapen en vervolgens aan de mens is toevertrouwd. Ze is een geschenk van God aan de mens. Het gebruik van geschenken vraagt dat wij respect hebben voor de bedoelingen van de schenker. Zolang wij dit respect opbrengen is menselijk ingrijpen goed.
Paus Benedictus XVI leert ons: ‘Het thuis voor de mensheid is de aarde, de wereld die de Schepper ons heeft gegeven om haar met creativiteit en verantwoordelijkheid te bewonen, te beschermen en te cultiveren waarbij het algemeen welzijn voortdurend het leidend criterium moet zijn. Dit houdt in dat de aarde, het milieu niet belangrijker is dan wij mensen, maar wel dat we niet over haar op een egoïstische wijze voor onze eigen belangen gaan beschikken. De armen en toekomstige generaties mogen niet van haar vruchten worden uitgesloten.’ (1 januari 2008) (ontleend aan diakenpiertolsma.com)

Plant het boompje in je hart, laat het wortelen en vrucht dragen

10 boompjes - Diakonie Sint Antoniudparochie