Boompje 07 – Stromen als een rivier

Sint Antoniusparochie Sneek Blauwhuis Heeg Roodhuis

Het s toppen van de wereldwijde armoede vraagt een eerlijke verdeling van alle grondstoffen. ‘ De aarde kan voldoende voortbrengen om haar bewoners te voeden, op voorwaarde dat de rijke landen niet wat aan iedereen toebehoort, voor zichzelf houden. ’ aldus paus Be nedictus XVI. (16 juni 2005) Solidariteit en gerechtigheid, pijlers van de sociale leer van de kerk, richten onze aandacht op de positie van de armen en dan in het bijzonder bij de verdeling van schaarste, met name van water. Het is onacceptabel dat iemand tekortkomt wat een ander zich in overdaad toe – eigent . Een eerlijke verdeling lukt niet van vandaag op morgen, maar we behoren er wel aan te werken. Beschouw armen niet als een last, maar als een kans tot ontplooiing van uw christelijke identiteit. Paus Be nedictus XVI leert ons: ‘ In de huidige geglobaliseerde wereld wordt het steeds duidelijker dat vrede alleen tot stand kan worden gebracht wanneer iedereen de mogelijkheid heeft zich een minimaal niveau van welstand eigen te maken: vroeg of laat moet door een ieder de rekening word en betaald van de verstoringen die het gevolg zijn van onrechtvaardige systemen. ’ (1 januari 2009) (ontleend aan diakenpiertolsma.com)


Plant het boompje in je hart, laat het wortelen en vrucht dragen

10 boompjes - Diakonie Sint Antoniudparochie