Boompje 08 – We zitten in hetzelfde schuitje

Sint Antoniusparochie Sneek Blauwhuis Heeg Roodhuis

Het recht van ieder mens op een veilige en schone leefomgeving moet door wereldwijde samenwerking en internationale akkoorden worden beschermd. Anders komen we niet tot een duurzame samenleving. Paus Benedictus XVI . ‘ Ik nodig iedere m an en iedere vrouw uit om zich nog meer bewust te worden van het diepe gevoel dat we tot één gezamenlijke mensenfamilie behoren en ernaar te streven dat de menselijke samenleving deze overtuiging steeds meer weerspiegelt. Dit is essentieel om tot werkelijk e en duurzame vrede te komen. ’ (1 januari 2008) En verder: ‘ Meer dan ooit is het tegenwoordig, met het oog op de terugkerende crises en het najagen van enkel persoonlijk belang, nodig dat er tussen landen samenwerking en solidariteit is. Ieder land moet aandacht hebben voor de noden van de zwaksten onder zijn burgers, want zij zijn de eersten die lijden onder armoede.
(16 oktober 2006) (ontleend aan diakenpiertolsma.com)


Plant het boompje in je hart, laat het wortelen en vrucht dragen

10 boompjes - Diakonie Sint Antoniudparochie