Boompje 10 – Alles is gegeven

Sint Antoniusparochie Sneek Blauwhuis Heeg Roodhuis

En dat ‘alles’ vraagt om een spiritueel antwoord geïnspireerd door het geloof dat de schepping een geschenk van God is en we er behoedzaam mee dienen om te gaan in de breedste zin van het woord. Met dit geschenk openbaart God zijn liefde en goedheid aan ons. Schepping en verlossing zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De dankbaarheid voor het geschenk brengt ons in beweging om ervan te getuigen, het goed en respectvol te gebruiken en het verder uit te bouwen tot een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Paus Benedictus XVI: “De opdracht om te getuigen is geen gemakkelijke. Velen beweren tegenwoordig dat God buiten beschouwing moet worden gelaten. Deze geseculariseerde opvatting presenteert zichzelf als neutraal, onpartijdig en daarmee voor iedereen geldend. Echter wanneer God betekenisloos is wordt ons de mogelijkheid ontnomen de natuurlijke orde, haar doel en het goede te herkennen. Wat opschepperig en arrogant als menselijke genialiteit wordt aangemoedigd, manifesteert zich al snel als dwaasheid, gierigheid en egoïstische uitbuiting. En zo zijn wij ons meer en meer bewust geworden van de noodzaak bescheiden te zijn in het aangezicht van de broze complexiteit van Gods wereld.” (17 juli 2008)
(ontleend aan diakenpiertolsma.com)


Plant het boompje in je hart, laat het wortelen en vrucht dragen

10 boompjes - Diakonie Sint Antoniudparochie