Boompje 09 – Discipline is een mooi woord

Sint Antoniusparochie Sneek Blauwhuis Heeg Roodhuis

Het zal iedereen volstrekt duidelijk zijn, dat we niet door kunnen gaan met onze Westerse manier van leven en overconsumptie. En dat vraagt discipline en een andere mentaliteit. We moeten van een mentaliteit van ‘hebben’ naar een mentaliteit van ‘zijn’ met nadruk op waarden als waarheid, schoonheid, reinheid, deugdzaamheid en gemeenschap.
Paus Benedictus XVI leert ons: ‘Nieuwe technologieën, alternatieve bronnen van energie en al wat niet meer zijn niet voldoende om onze toekomst veilig te stellen als we zelf niet een nieuwe levensstijl vinden, een discipline van afzien, een discipline van erkennen van anderen aan wie de schepping net zo goed toebehoort als aan ons. Een discipline van verantwoordelijkheid voor ons aller toekomst, waarin we schepping en verlossing, aards leven en eeuwig leven bij elkaar moeten brengen. Moge onze levensstijl en ons woord een getuigenis zijn dat het geloof een wegwijzer in onze tijd is.’ (6 augustus 2008) (ontleend aan diakenpiertolsma.com)


Plant het boompje in je hart, laat het wortelen en vrucht dragen

10 boompjes - Diakonie Sint Antoniudparochie