Skip to content

Bronnen van bezieling

“Een mens is nooit te oud om te leren”. De werkgroep van de vier locaties Sint Antonius van Padua organiseert een aantal avonden over geloof en leven. De catechesefolder met de verschillende onderwerpen en activiteiten wordt aan het begin van het winterseizoen bekend gemaakt en uitgedeeld. Daarna liggen de folders achter in de verschillende kerken. Er is hopelijk voor ieder van u wel iets bij waarvan u denkt: “Dat spreekt mij wel aan!”  We zijn immers dragers van een prachtige en rijke godsdienstige en culturele erfenis. Veel van wat er achter de gelovige voordeur verborgen ligt willen we dan ook voor het voetlicht brengen en wel zó dat u er iets mee kunt doen in het leven van alledag. Daarbij komen alle locaties van onze parochie in beeld.