Budgetmaatje Fryslân

Mensen bloeien op als hun schuld afneemt

Bij het project Budgetmaatje van Solidair Friesland ondersteunen vrijwilligers mensen om hun financiën weer op orde te krijgen. In deze tijd met hoge inflatie en toenemende kosten van levensonderhoud hebben steeds meer mensen moeite om rond te komen en kunnen het financiële overzicht kwijtraken. Budgetmaatjes zijn getraind om op een laagdrempelige en persoonlijke manier hulp aan te bieden.

Het project Budgetmaatje is ontstaan vanuit de Parochiële Caritas Instellingen (PCI’s) van Sneek en Bolsward, die het nog steeds ondersteunen. De coördinatie is in handen van Solidair Friesland. Er zijn nu zo’n 25 vrijwilligers bij betrokken, maar er zijn meer mensen nodig. Van mensen die zich aanmelden voor een budgetmaatje wordt verwacht dat ze meewerken om tot een resultaat te komen.

Heeft u een financiële hulpvraag en zelf een budgetmaatje nodig? Of heeft u affiniteit met cijfers en wilt u een ander helpen? Kijk dan op onze website: www.solidairfriesland.nl/budgetmaatje-fryslan,

of mail naar Chantal Udema: