De Noveen van de Martelaren van Gorcum

9 Juli Feest van de H.H. Martelaren van Gorcum.

20200709MartelarenGorcum.jpg

Noveen ter voorbereiding op het feest van de H.H. Martelaren van Gorcum op 9 juli.

Bron: www.martelarenvangorcum.nl

1e dag 30 juni

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God

en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

En met uw geest.

Wij bidden op de 1 e dag van deze noveen voor:

de negentien Martelaren van Gorcum die in 1572 met volharding in hun geloof in

Brielle de marteldood hebben ondergaan.

Heilige Martelaren van Gorcum, bidt voor ons.

In het bijzonder bidden wij op voorspraak van:

Heilige Leonard Veghel, pastoor van Gorcum,

bid voor ons.

Heilige Nicolaas Poppel, onderpastoor van Gorcum,

bid voor ons.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

– voor de martelaren van deze tijd:

Wij bidden voor de Australische zuster Stefanie Tiefenbacher, die in 2015 werd verkracht

en vermoord op 86 jarige leeftijd, na 60 jaar inzet voor straatarme kinderen.

Wij bidden voor allen die zich in deze tijd, onder bedreigende of moeilijke

omstandigheden, inzetten voor het geloof en de medemens.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

– in de maand juni bidden wij samen met paus Franciscus:

Dat allen die lijden, hun weg in het leven vinden en zich daarbij laten raken door het

Hart van Jezus.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

– voor onze persoonlijke intenties: …………….

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

Onze Vader, die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk Kome,

Uw wil geschiede op aarde

Zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood,

En vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

en breng ons niet in beproeving,

maar verlos van het kwade.

Wees gegroet, Maria, vol van genade,

De Heer is met u;

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,

En gezegend is Jezus,

De vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God,

bid voor ons, zondaars,

nu en in het uur van onze dood.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,

zoals het was in het begin en nu en altijd

En in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Machtige God, over heel onze wereld worden Uw talloze

Wonderen verkondigd. Wij danken U voor de christenen

die Uw goede boodschap uitdragen aan hun naasten.

Schenk moed en wijsheid aan allen die geconfronteerd worden met vervolging.

Heer Jezus Christus, die Uw kerk nooit verlaat,

sterk uw zusters en broeders die vervolgd worden om hun geloof in U.

Schenk hun Uw moed en kracht.

Dit vragen wij u door Christus onze Heer.

Amen.

De Heer zij met u.

En met uw Geest.

Zegene en behoede u de almachtige God, Vader, Zoon + en heilige Geest.

Amen

2e dag: 1 juli

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Amen

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God

en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

En met uw geest.

Wij bidden op de 2 e dag van deze noveen voor:

– alle martelaren over de gehele wereld van vroeger en van deze tijd, waarin

verdraagzaamheid en respect voor de geloofsbeleving van de naaste niet

vanzelfsprekend is.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

– in het bijzonder bidden op voorspraak van:

Heilige Govaart van Duynen, priester assistent in Gorcum,

bid voor ons.

Heilige Andries Wouters, pastoor van Heinenoord,

bid voor ons.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons

– voor de martelaren van deze tijd:

Wij bidden voor William Quijano uit Mexico, die in 2009 op 21 jarige leeftijd werd

vermoord, omdat hij jongeren weghield van de georganiseerde jeugdbendes en

getuigde op hoop voor een betere wereld.

Wij bidden voor allen die zich in deze tijd, onder bedreigende of moeilijke

omstandigheden, inzetten voor het geloof en de medemens.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

– in de maand juli bidden wij samen met paus Franciscus:

Dat de gezinnen van onze tijd omgeven worden met liefde, respect en goede raad.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

– voor onze persoonlijke intenties: …………….

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

Onze Vader, die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk Kome,

Uw wil geschiede op aarde

Zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood,

En vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

en breng ons niet in beproeving,

maar verlos van het kwade.

Wees gegroet, Maria, vol van genade,

De Heer is met u;

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,

En gezegend is Jezus,

De vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God,

bid voor ons, zondaars,

nu en in het uur van onze dood.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,

zoals het was in het begin en nu en altijd

En in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Goede God, Gij schenkt Uw volk steeds weer

een nieuw begin en nieuwe kansen.

Wij willen U danken dat wij in alle vrijheid

de weg van Uw zoon Jezus Christus mogen volgen.

Wij willen bidden voor alle mensen over de hele wereld

die deze vrijheid niet kennen.

Geef dat alle mensen elkaar gaan zien als broeders en zusters

en elkaar met respect en met liefde tegemoet treden.

Dit vragen wij u door Christus onze Heer. Amen.

De Heer zij met u.

En met uw Geest.

Zegene en behoede u de almachtige God, Vader, Zoon + en heilige Geest.

Amen

3e dag: 2 juli

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God

en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

En met uw geest.

Wij bidden op de 3 e dag van deze noveen voor:

– voor alle priesters, religieuzen en anderen in de kerk werkzame mannen en vrouwen.

Dat zij zich zonder vrees en bedreiging vanuit hun zending volop kunnen wijden aan

allen die van hun zorg en ondersteuning afhankelijk zijn.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

– in het bijzonder bidden op voorspraak van:

Heilige Nicolaas Pieck, franciscaan, priester, gardiaan in Gorcum

Heilige Jeroen van Weert, franciscaan, priester ondergardiaan in Gorcum

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

– voor de martelaren van deze tijd:

Wij bidden op voorspraak van de heilige aartsbisschop Oscar Romero die in 1980 is

doodgeschoten vanwege zijn strijd tegen de schending van de mensenrechten.

Wij bidden voor allen die zich in deze tijd, onder bedreigende of moeilijke

omstandigheden, inzetten voor het geloof en de medemens.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons

– in de maand juli bidden wij samen met paus Franciscus:

Dat de gezinnen van onze tijd omgeven worden met liefde, respect en goede raad.

Heilige Martelaren van Gorcum,

Bidt voor ons.

– voor onze persoonlijke intenties: …………..

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

Onze Vader, die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk Kome,

Uw wil geschiede op aarde

Zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood,

En vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

en breng ons niet in beproeving,

maar verlos van het kwade.

Wees gegroet, Maria, vol van genade,

De Heer is met u;

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,

En gezegend is Jezus,

De vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God,

bid voor ons, zondaars,

nu en in het uur van onze dood.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,

zoals het was in het begin en nu en altijd

En in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Goede God, u hebt zich een volk verworven uit

alle rassen, talen en naties.

Wij bidden U voor alle christenen die gevaar lopen

omdat zij hun geloof belijden en U herkennen

in al hun naasten.

Dit vragen wij u door Christus onze Heer.

Amen.

De Heer zij met u.

En met uw Geest.

Zegene en behoede u de almachtige God, Vader, Zoon + en heilige Geest.

Amen

4e Dag: 3 juli

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God

en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

En met uw geest.

Wij bidden op de 4 e dag van deze noveen voor:

– allen die in gevangenschap en eenzaamheid verkeren vanwege hun geloof.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

– in het bijzonder bidden op voorspraak van:

Heilige Willehad de Deen, franciscaan, priester,

bid voor ons.

Heilige Dirk van der Eem, franciscaan, priester,

bid voor ons.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

– voor de martelaren van deze tijd:

Voor de Lutherse predikant Paul Schneider die in 1939 als tegenstander van het

nazibewind werd vermoord in concentratiekamp Buchenwald.

Wij bidden voor allen die zich in deze tijd, onder bedreigende of moeilijke

omstandigheden, inzetten voor het geloof en de medemens.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons

– in de maand juli bidden wij samen met paus Franciscus:

Dat de gezinnen van onze tijd omgeven worden met liefde, respect en goede raad.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

– voor onze persoonlijke intenties: ……………..

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

Onze Vader, die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk Kome,

Uw wil geschiede op aarde

Zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood,

En vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

en breng ons niet in beproeving,

maar verlos van het kwade.

Wees gegroet, Maria, vol van genade,

De Heer is met u;

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,

En gezegend is Jezus,

De vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God,

bid voor ons, zondaars,

nu en in het uur van onze dood.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,

zoals het was in het begin en nu en altijd

En in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

God van bevrijding, U hebt Uw volk Israël

uit de gevangenschap geleid naar het land van vrijheid.

Wij bidden vandaag voor alle mensen

die vastzitten in gevangenissen omwille van hun geloof.

Wij bidden U dat zij voor ons een voorbeeld van

standvastigheid en trouw mogen zijn.

Dat hun geloof ons geloof bezielt

en dat hun lijden ons geloof doet groeien.

Schenk hun kracht.

Dit vragen wij u door Christus onze Heer.

Amen.

De Heer zij met u.

En met uw Geest.

Zegene en behoede u de almachtige God, Vader, Zoon + en heilige Geest.

Amen

5e Dag: 4 juli

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Amen

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God

en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

En met uw geest.

Wij bidden op de 5 e dag van deze noveen voor:

– allen die, in deze tijd van ontwikkeling en vooruitgang, niet de vrijheid wordt gegund om hun geloof openlijk te beleven.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

– in het bijzonder bidden wij op voorspraak van:

Heilige Nicasius van Heeze, franciscaan, priester,

bid voor ons.

Heilige Godfried van Mervel, franciscaan, priester

bid voor ons.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

– voor de martelaren van deze tijd:

Wij bidden voor de in Zuid-Afrika vermoorde missionaris Jeff Hollanders op de leeftijd

van 83 jaar. “Net als Jezus zelf wilde hij dicht bij de mensen zijn om te helpen waar hij

kon. Het bouwen van kerken en scholen, kinderen helpen studeren, klusjes opknappen,

niets was hem teveel.”

Wij bidden voor allen die zich in deze tijd, onder bedreigende of moeilijke

omstandigheden, inzetten voor het geloof en de medemens.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

– in de maand juli bidden wij samen met paus Franciscus:

Dat de gezinnen van onze tijd omgeven worden met liefde, respect en goede raad.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

– voor onze persoonlijke intenties: …………..

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

Onze Vader, die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk Kome,

Uw wil geschiede op aarde

Zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood,

En vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

en breng ons niet in beproeving,

maar verlos van het kwade.

Wees gegroet, Maria, vol van genade,

De Heer is met u;

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,

En gezegend is Jezus,

De vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God,

bid voor ons, zondaars,

nu en in het uur van onze dood.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,

zoals het was in het begin en nu en altijd

En in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Goede God, U bent trouw aan Uw beloften

en U verhoort onze gebeden.

Wij bidden U daarom voor al onze broeders

en zusters over de gehele wereld.

Wij bidden U dat zij in vrede en veiligheid

hun geloof mogen belijden en vieren.

Wij vragen u: schenk Uw kerk wijze leiders

en betrokken verkondigers.

Dit vragen wij u door Christus onze Heer.

Amen.

De Heer zij met u.

En met uw Geest.

Zegene en behoede u de almachtige God, Vader, Zoon + en heilige Geest.

Amen

6e Dag: 5 Juli

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Amen

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God

en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

En met uw geest.

Wij bidden op de 6 e dag van deze noveen op voorspraak van:

– de zalige Karl Leisner, in een wereld van haat was hij bezorgd om de toekomst van

jongeren, hij geloofde in de liefde van God en de realisatie van Zijn wereld op aarde. Hij

bad om U als gids op zijn weg. Met U is hij een zware weg gegaan, met de tragische

dood tot gevolg.

Moge op de voorspraak van de zalige Karl Leisner de verdraagzaamheid tussen de

landen, steden, straten en mensen verbeteren.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

– in het bijzonder bidden wij op voorspraak van:

Heilige Antoon van Hoornaar, franciscaan, priester,

bid voor ons.

Heilige Antoon van Weert, franciscaan, priester

bid voor ons.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

-voor de martelaren van deze tijd:

Wij bidden voor allen die zich in deze tijd, onder bedreigende of moeilijke

omstandigheden, inzetten voor het geloof en de medemens.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

– in de maand juli bidden wij samen met paus Franciscus:

Dat de gezinnen van onze tijd omgeven worden met liefde, respect en goede raad.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

– voor onze persoonlijke intenties: …………………..

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

Onze Vader, die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk Kome,

Uw wil geschiede op aarde

Zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood,

En vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

en breng ons niet in beproeving,

maar verlos van het kwade.

Wees gegroet, Maria, vol van genade,

De Heer is met u;

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,

En gezegend is Jezus,

De vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God,

bid voor ons, zondaars,

nu en in het uur van onze dood.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,

zoals het was in het begin en nu en altijd

En in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Almachtige God,

in Uw Zoon Jezus hebt U zich aan alle volken geopenbaard.

Wij vragen U vandaag:

waak over het werk van Uw barmhartigheid

en geef dat uw kerk, verspreid over de hele wereld,

standhoudt in het geloof,

in Uw naam.

Dit vragen wij u door Christus onze Heer.

Amen.

De Heer zij met u.

En met uw Geest.

Zegene en behoede u de almachtige God, Vader, Zoon + en heilige Geest.

Amen

7e Dag: 6 Juli

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Amen

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God

en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

En met uw geest.

Wij bidden op de 7 e dag van deze noveen voor:

– de medewerkers en vrijwilligers van de vele hulporganisaties in crisisgebieden. Dat zijn veiligheid en vrede hun belangrijke werk kunnen uitvoeren.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

– in het bijzonder bidden wij op voorspraak van:

Heilige Frans van Rooy, franciscaan, priester,

bid voor ons.

Heilige Cornelis van Wijk, franciscaan, lekenbroeder,

bid voor ons.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

– voor de martelaren van deze tijd:

Wij bidden voor de Syrische vrouw, die naar verluidt werd vermoord omdat ze een kruis droeg en haar geloof niet wilde afzweren. Haar man en kinderen moesten vluchten.

Wij bidden voor allen die zich in deze tijd, onder bedreigende of moeilijke

omstandigheden, inzetten voor het geloof en de medemens.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons

– in de maand juli bidden wij samen met paus Franciscus:

Dat de gezinnen van onze tijd omgeven worden met liefde, respect en goede raad.

Heilige Martelaren van Gorcum,

Bidt voor ons.

– voor onze persoonlijke intenties: ………………

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

Onze Vader, die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk Kome,

Uw wil geschiede op aarde

Zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood,

En vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

en breng ons niet in beproeving,

maar verlos van het kwade.

Wees gegroet, Maria, vol van genade,

De Heer is met u;

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,

En gezegend is Jezus,

De vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God,

bid voor ons, zondaars,

nu en in het uur van onze dood.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,

zoals het was in het begin en nu en altijd

En in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Almachtige God,

U hebt moed en hoop op eeuwig leven

geschonken aan Uw martelaren.

Wij bidden U voor alle slachtoffers

van oorlog en geweld en speciaal

voor hen die vervolgd worden

omwille van hun geloof.

Dat ze kracht en troost mogen ontvangen

vanuit hun geloof in U.

Dit vragen wij u door Christus onze Heer.

Amen.

De Heer zij met u.

En met uw Geest.

Zegene en behoede u de almachtige God, Vader, Zoon + en heilige Geest.

Amen

8e Dag: 7 juli

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Amen

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God

en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

En met uw geest.

Wij bidden op de 8 e dag van deze noveen voor:

– voor allen die om welke reden ook verdrukt worden. Dat vreedzaamheid,

verdraagzaamheid en zorgzaamheid wereldwijd mag groeien.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

– in het bijzonder bidden wij op voorspraak van:

Heilige Pieter van Assche, franciscaan, lekenbroeder,

bid voor ons.

Heilige Jan van Oisterwijk, augustijner koorheer, rector van de begijnhofzusters in

Gorcum,

bid voor ons.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

– voor de martelaren van deze tijd:

Laten wij bidden voor pater Frans van der Lugt, vermoord in 2014, bruggenbouwer voor de onderdrukte bevolking en gemotiveerd door de liefde voor God, voor de naasten en voor jezelf.

Wij bidden voor allen die zich in deze tijd, onder bedreigende of moeilijke

omstandigheden, inzetten voor het geloof en de medemens.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons

– in de maand juli bidden wij samen met paus Franciscus:

Dat de gezinnen van onze tijd omgeven worden met liefde, respect en goede raad.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

– voor onze persoonlijke intenties: …………

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons

Onze Vader, die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk Kome,

Uw wil geschiede op aarde

Zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood,

En vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

en breng ons niet in beproeving,

maar verlos van het kwade.

Wees gegroet, Maria, vol van genade,

De Heer is met u;

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,

En gezegend is Jezus,

De vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God,

bid voor ons, zondaars,

nu en in het uur van onze dood.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,

zoals het was in het begin en nu en altijd

En in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Eeuwige God, uw Zoon Jezus Christus

is de weg, de waarheid en het leven.

Hij is het voorbeeld voor het leven in deze tijd.

Wij danken U voor zijn zelfgave aan het kruis.

Wij bidden voor alle mensen overal ter wereld

die met Hem meelijden,

op hoop en vertrouwen in de toekomst.

Dit vragen wij u door Christus onze Heer.

Amen.

De Heer zij met u.

En met uw Geest.

Zegene en behoede u de almachtige God, Vader, Zoon + en heilige Geest.

Amen

9e Dag: 8 juli

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God

en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

En met uw geest.

Wij bidden op de 9 e dag van deze noveen voor:

– allen in onze omgeving. Dat zij, zonder angst en bedreiging, hun leven in geluk en

vrede mogen leven.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

– in het bijzonder bidden wij op voorspraak van:

Heilige Jan van Keulen, dominicaan, pastoor van Hoornaar,

bid voor ons.

Heilige Adriaan van Hilvarenbeek, norbertijn, pastoor van Monster,

bid voor ons.

Heilige Jacob Lacops, norbertijn, onderpastoor van Monster,

bid voor ons.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

– voor de martelaren van deze tijd:

Ter gedachtenis van Gigi, kind van Napels, gewelddadig gestorven in 1983. Met hem

herinneren we ons alle kinderen die lijden of die gestorven zijn door het geweld van

mensen.

Wij bidden voor allen die zich in deze tijd, onder bedreigende of moeilijke

omstandigheden, inzetten voor het geloof en de medemens.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons

– in de maand juli bidden wij samen met paus Franciscus:

Dat de gezinnen van onze tijd omgeven worden met liefde, respect en goede raad.

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

– voor onze persoonlijke intenties: ……………………

Heilige Martelaren van Gorcum,

bidt voor ons.

Onze Vader, die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk Kome,

Uw wil geschiede op aarde

Zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood,

En vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

en breng ons niet in beproeving,

maar verlos van het kwade.

Wees gegroet, Maria, vol van genade,

De Heer is met u;

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,

En gezegend is Jezus,

De vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God,

bid voor ons, zondaars,

nu en in het uur van onze dood.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,

zoals het was in het begin en nu en altijd

En in de eeuwen der eeuwen.

Barmhartige God,

Uw Zoon Jezus Christus heeft ons beloofd

dat Hij alle mensen tot zich zal trekken.

Wij bidden U voor allen in onze omgeving,

dat Gij hun hart zacht en ontvankelijk maakt

om Uw woord van vrede en naastenliefde

goed te kunnen verstaan.

Dit vragen wij u door Christus onze Heer.

Amen.

De Heer zij met u.

En met uw Geest.

Zegene en behoede u de almachtige God, Vader, Zoon + en heilige Geest.

Amen