De pastorietuin in Blauwhuis ‘op de schop’

De werkzaamheden aan onze pastorietuin zijn twee jaar geleden begonnen met het hoognodig baggeren van de Tsjerkegrêft.

In juli dit jaar kon het opgedroogde slib in de vorm van modder gebruikt worden voor groot onderhoud aan de tuin.

Naast het ophogen van de, altijd natte, tuin zijn er de afgelopen tijd meer grote klussen uitgevoerd.

Zo moesten er door essentaksterfte enkele grote oude Essen gerooid worden.

Hemelwaterbuizen zaten verstopt of waren verzakt, ze zijn opgegraven en hersteld.

Ook de grindpaden waren aan groot onderhoud toe en worden weer netjes gemaakt.

Een flinke klus maar door ‘werk met werk’ te doen is het goed geslaagd.

Alles onder bezielende leiding en toeziend oog van bestuurslid Jan Landman.

Het hele project is gefinancierd met rijkssubsidie, bijdragen van fondsen en een kleine meevaller.

Locatieraad Sint Vitus Blauwhuis