Deadebetinking yn de Sint Vitustsjerke

De deadebetinking fan tiisdei 4 maaie 2021 Blauhûs Greonterp Westhim en Wolsum wie,

yn ferbân mei de hurde wyn, yn de Blauhúster Sint Vitus.

Mei taspraak ‘Gastfrijheid’ troch pastoor vd Weide, groet en blommen fan Feteranen,
blommen fan Teatskehús persoaniel en bewenner Jan Brouwer.
De Taptoe is op 7 lokaasjes yn Blauhús, Greonterp, Westhim en Wolsum spile.

It live verslag van de betinking yn de St Vitus stiet op facebook @deadebetinkingblauhus

Sint Vitus Lokaasjeried en 4 Maaie komitee Blauhûs