De emailadressen van de webredacties

Antonius Sneek_Voorpagina_PNG 200
Blauwhuis: Therèse Huitema
Heeg:    contactformulier webredactie locatie heeg
Roodhuis:  Karel Andringa contactformulier webredactie locatie roodhuis
Sneek: Ton de Groot .nl
Webmaster: Jan Joustra contactformulier