De emailadressen van de webredacties

Blauwhuis: Therèse Huitema
Heeg:    Reinou van der Tol
Roodhuis:  Karel Andringa contactformulier
Sneek: Ton de Groot
Webmaster: Jan Joustra contactformulier 

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.