De emailadressen van de webredacties

 

Blauwhuis: Therèse Huitema  BeschermdVeilig Beschermd
Heeg:    Reinou van der Tol  BeschermdVeilig Beschermd
Roodhuis:  Karel Andringa  contactformulier
Sneek: Ton de Groot BeschermdVeilig Beschermd
Webmaster: Jan Joustra   contactformulier 

 

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.