OECUMENISCHE GESPREKSGROEP REAHÛS EN OMKRITEN

Bronnen van bezinning

Ook dit jaar zal de Martinikring weer bij elkaar komen. De Martinikring is een oecumenische gespreksgroep van de PKN kerk in Easterein, de Doopsgezinde Gemeente in Itens en omgeving en de R.K. Kerk in Reahûs.
Elk jaar komt de kring een aantal morgens bij elkaar. De onderwerpen zijn heel verschillend. Vorig jaar ging het bijvoorbeeld over muziek en wat muziek met ons doet. Ook hebben we het met elkaar gehad over de geschiedenis van ons kerkgebouw. Dit jaar willen we stil staan bij mensen die ons inspireren.


De volgende bijeenkomsten zijn op donderdagmorgen
24 November in de doopsgezinde kerk van Itens
16 Februari in de grote kerk te Easterein

U bent van harte welkom.

Ds. Nicolette Vlaming, Ds. Flora Visser-Enkhuizen, Pastor Lucas Foekema


Dit bericht is zichtbaar tot 16 februari 2023